ISO/IEC 29100 Lead Privacy Implementer in Romania

Stăpânește implementarea și gestionarea unui cadru de confidențialitate bazat pe ISO/IEC 29100

De ce ar trebui să participi?

Formarea Lead Privacy Implementer vă permite să dezvoltați expertiza necesară pentru a sprijini o organizație în proiectarea, implementarea, operarea și întreținerea sistemelor de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) care gestionează și protejează informațiile de identificare personală (PII). În timpul acestui curs de formare, veți avea, de asemenea, oportunitatea de a sprijini o organizație în îmbunătățirea programelor de confidențialitate prin utilizarea celor mai bune practici și de a stimula soluții inovatoare care permit protecția IPI în cadrul sistemelor TIC.

După ce stăpâniți toate conceptele necesare ale ISO/IEC 29100, puteți susține examenul și puteți solicita un certificat „PECB Certified Lead Privacy Implementer”. Deținând un certificat PECB Lead Privacy Implementer, veți demonstra că aveți cunoștințele practice și capacitățile profesionale pentru a implementa și gestiona un cadru de confidențialitate în cadrul unei organizații.

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Manageri sau consultanți implicați și preocupați de securitatea confidențialității
 • Managerii de securitate a confidențialității responsabili de definirea cerințelor de protecție a confidențialității legate de IPI într-un mediu TIC
 • Membrii unui sistem de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC).
 • Ofițeri cu protecția datelor și confidențialitate

 

Obiective de învățare

Înțelegeți principiile de confidențialitate ale ISO/IEC 29100

 • Recunoașteți corelația dintre conceptul ISO/IEC 29100 și ISO/IEC 27000
 • Stăpânește terminologia, conceptele și abordările utilizate pentru proiectarea, implementarea, operarea și întreținerea sistemelor TIC care gestionează și protejează PII
 • Aflați cum să interpretați cadrul de nivel înalt pentru protecția PII cu sisteme TIC într-un context specific al unei organizații, așa cum este prevăzut de ISO/IEC 29100
 • Aflați cum să consiliați în mod eficient organizațiile în definirea cerințelor lor de protecție a confidențialității legate de IPI

 

Abordare educațională

 • Această instruire se bazează atât pe teorie, cât și pe cele mai bune practici utilizate în proiectarea, implementarea, operarea și întreținerea sistemelor TIC care gestionează și protejează PII.
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple bazate pe studii de caz
 • Exercițiile practice se bazează pe un studiu de caz care include jocuri de rol și discuții
 • Testele practice sunt similare cu examenul de certificare

 

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a ISO/IEC 29100 și o cunoaștere cuprinzătoare a sistemelor TIC.

 

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în ISO/IEC 29100 și inițierea unui cadru de confidențialitate

Ziua 2: Planificați implementarea unui cadru de confidențialitate

Ziua 3: Implementarea unui cadru de confidențialitate

Ziua 4: Monitorizarea, măsurarea, îmbunătățirea continuă și evaluarea cadrului de confidențialitate

Ziua 5: Examen de certificare

Examinare

Examenul „PECB Certified Lead Privacy Implementer” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale unui cadru de confidențialitate și securitate

Domeniul 2: Cele mai bune practici de management al confidențialității bazate pe ISO/IEC 29100

Domeniul 3: Proiectarea și dezvoltarea unui cadru organizațional de management al confidențialității bazat pe ISO/IEC 29100

Domeniul 4: Implementarea unui cadru de management al confidențialității

Domeniul 5: Proiectarea și implementarea controalelor de management al confidențialității

Domeniul 6: Monitorizarea și măsurarea performanței

Domeniul 7: Îmbunătățirea cadrului de management al confidențialității

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies.

 

Certificare

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările Lead Privacy Implementer și procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările PECB Privacy Implementer sunt:

Acreditare

Examen Experiență profesională

Experiență în proiect PIMS

Alte cerințe
PECB Certified Provisional Privacy Implementer Examen PECB Certified Lead Privacy Implementer sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified Privacy Implementer Examen PECB Certified Lead Privacy Implementer sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență în managementul confidențialității

Activități ale proiectului: în total 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified Lead Privacy Implementer Examen PECB Certified Lead Privacy Implementer sau echivalent

Cinci ani: doi ani de experiență în managementul confidențialității

Activități ale proiectului: în total 300 de ore Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified Senior Lead Privacy Implementer Examen PECB Certified Lead Privacy Implementer sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență în managementul confidențialității

Activități ale proiectului: în total 1000 de ore

Semnarea Codului Etic PECB


 

Pentru a fi considerate valide, aceste activități de implementare ar trebui să urmeze cele mai bune practici de implementare și să includă următoarele activități:

 1. Proiectarea, implementarea, operarea și întreținerea sistemelor TIC care gestionează și protejează PII
 2. Implementarea și utilizarea tehnologiilor specifice de confidențialitate
 3. Implementarea controalelor de confidențialitate
 4. Definirea rolurilor și responsabilităților în procesarea IPI
 5. Definirea cerințelor de protecție a confidențialității
 6. Implementarea politicilor de confidențialitate
 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului
 • Vor fi distribuite materiale de instruire care conțin peste 450 de pagini de informații și exemple practice
 • Se va elibera un certificat de participare de 31 de credite CPD (Dezvoltare Profesională Continuă)
 • În cazul nepromovării examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

Preturi si Date pentru Cursuri