ISO 26000 Lead Auditor in Romania

Stăpânește Auditul Programelor de Responsabilitate Socială (SRP) bazat pe ISO 26000

De ce ar trebui să participi?

Formarea pentru Lead Auditor ISO 26000 vă permite să obțineți cunoștințe complete despre principiile și subiectele cheie ale responsabilității sociale, care sunt necesare pentru a audita integrarea unui Program de Responsabilitate Socială (SRP) în cadrul unei organizații. Formarea Lead Auditor vă va dota cu expertiza necesară pentru a măsura performanța unei organizații în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, conformitatea legală și bunăstarea societății pe baza ISO 26000.

Pe baza exercițiilor practice, vei putea să stăpânești tehnicile de audit și să devii competent să gestionezi un program de audit, o echipă de audit, comunicarea cu clienții și rezolvarea conflictelor.

După ce ați dobândit expertiza necesară pentru a efectua acest audit, puteți susține examenul și puteți solicita un certificat „PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor”. Prin deținerea unui certificat de auditor principal PECB, veți demonstra că aveți capacitățile și competențele de a măsura performanța SRP a organizațiilor pe baza celor mai bune practici.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Auditorii care doresc să stăpânească abilitățile necesare pentru a măsura performanța unei organizații în domeniul Responsabilității Sociale
 • Manageri sau consultanți care doresc să stăpânească auditul unui Program de Responsabilitate Socială
 • Persoane responsabile de integrarea comportamentului de Responsabilitate Socială în cadrul unei organizații
 • Auditorii care doresc să obțină cunoștințe complete despre principiile responsabilității sociale, subiectele de bază și cele mai bune practici

Obiective de învățare

 • Înțelegeți tendințele recente, caracteristicile și principiile responsabilității sociale pe baza ghidurilor ISO 26000
 • Recunoașteți modul în care organizațiile integrează responsabilitatea socială și modul în care ghidurile ISO 26000 o completează
 • Învățați principiile și subiectele de bază ale responsabilității sociale
 • Înțelegeți cum ghidurile ISO 26000 contribuie la dezvoltarea durabilă
 • Înțelegeți rolul unui auditor de a: planifica, conduce și urmări un audit

Abordare educațională

 • Această formare se bazează atât pe teorie, cât și pe cele mai bune practici utilizate în auditurile SPR
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple bazate pe studii de caz
 • Exercițiile practice se bazează pe un studiu de caz care include jocuri de rol și discuții
 • Testele practice sunt similare cu examenul de certificare

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a ISO 26000 și o cunoaștere cuprinzătoare a principiilor de audit.

 

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în Programele de Responsabilitate Socială (SRP) și ISO 26000

Ziua 2: Principiile auditului, pregătirea și lansarea unui audit

Ziua 3: Activități de audit la fața locului

Ziua 4: Închiderea auditului

Ziua 5: Examen de certificare

 

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale unui Program de Responsabilitate Socială (SRP)

Domeniul 2: Programul de Responsabilitate Socială (SRP)

Domeniul 3: Concepte și principii fundamentale de audit

Domeniul 4: Pregătirea unui audit ISO 26000

Domeniul 5: Efectuarea unui audit ISO 26000

Domeniul 6: Închiderea unui audit ISO 26000

Domeniul 7: Gestionarea unui program de audit ISO 26000

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies.

 

Certificare

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările ISO 26000 și procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de auditor PECB sunt:

 

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență de audit/evaluare în SM

Alte cerințe
PECB Certified ISO 26000 Provisional Auditor Examen PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară

Semnarea Codului Etic PECB

PECB Certified ISO 26000 Auditor Examen PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență în domeniul Responsabilității Sociale

Activități de audit: în total 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor sau echivalent

Cinci ani: Doi ani de experiență în domeniul Responsabilității Sociale

Activități de audit: în total 300 de ore Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 26000 Senior Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență de lucru cu programe de Responsabilitate Socială

Activități de audit: în total 1000 de ore Semnarea Codului Etic PECB

 

Pentru a fi considerate valide, aceste audituri ar trebui să urmeze cele mai bune practici de audit și să includă majoritatea activităților următoare:

 1.     Planificarea auditului
 2.     Interviu de audit
 3.     Gestionarea unui program de audit
 4.     Intocmirea rapoartelor de audit
 5.     Intocmirea rapoartelor de neconformitate
 6.     Redactarea documentelor de lucru de audit
 7.     Revizuirea documentației
 8.     Audit la fața locului
 9.     Urmarirea neconformitatilor
 10.     Conducerea unei echipe de audit

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului
 • Vor fi distribuite materiale de instruire care conțin peste 450 de pagini de informații și exemple practice
 • Se va elibera un certificat de participare de 31 de credite CPD (Dezvoltare Profesională Continuă).
 • În cazul nepromovării examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

Preturi si Date pentru Cursuri