Managementul Riscului și Tehnici de Evaluare a Riscului in United Kingdom

Managementul Riscului și Tehnici de Evaluare a Riscului în conformitate cu SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare SR EN IEC 31010:2020 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului.

Despre managementul riscului și tehnicile de evaluare a riscului

Managementul riscului se referă la o serie de activități coordonate pentru a orienta și a controla o organizație în ceea ce privește riscul care este definit în standardul internațional „ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare” ca „efect al incertitudinii asupra obiectivelor”. 

Cursul „Managementul Riscului și Tehnici de Evaluare a Riscului” prezintă principiile și abordările de bază ale gestionării riscurilor și oportunităților bazate pe liniile directoare ale stadardului „SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare” care este versiunea română a standardului internațional ISO 31000:2018 și o serie de tehnici de evaluare a riscului care pot fi utilizate pentru a ajuta la îmbunătățirea modului în care incertitudinea este luată în considerare și pentru a ajuta la înțelegerea riscului conform „SR EN IEC 31010:2020 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului”, care este versiunea română a standardului european EN IEC 31010:2019.

De ce este important acest curs

Cursul „Managementul Riscului și Tehnici de Evaluare a Riscului” ajută participanții să dobândească cunoștințele necesare și capacitatea de a integra liniile directoare de management al riscurilor din ISO 31000 într-o organizație oferind informații cu privire la principiile managementului riscului și aplicarea acestora, precum și elementele de bază ale cadrului de gestionare a riscurilor și etapele unui proces de management al riscului. În plus, oferă abordările, metodele și practicile de bază pentru evaluarea riscului într-o gamă largă de situații.

Organizațiile cărora li se solicită să efectueze evaluări ale riscurilor în scopul conformării sau conformității ar putea beneficia de utilizarea tehnicilor adecvate de evaluare a riscului, formale și standardizate iar beneficiarii potențiali ai acestui curs sunt reprezentați de:

 • orice persoană implicată în evaluarea sau managementul riscului;
 • persoanele care sunt implicate în dezvoltarea de recomandări care stabilesc modul în care riscul va fi evaluat în contexte specifice;
 • persoanele care trebuie să ia decizii în caz de incertitudine, inclusiv:
 • cei care autorizează sau cei care efectuează evaluări de risc;
 • cei care trebuie să înțeleagă rezultatele evaluărilor și
 • cei care trebuie să aleagă tehnici de evaluare pentru a răspunde nevoilor specifice.

La finalizarea cursului puteți susține examenul în uma căruia veți obține un certificat de absolvire care demonstrează că înțelegeți conceptele fundamentale de management al riscului și capacitatea de a utiliza o serie de tehnici de evaluare a riscului.

RQM Cert pune la dispoziția cursanților un suport de curs cu peste 200 de pagini de materiale de instruire care conțin explicații, îndrumări și exemple practice.

SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare

Standardul SR ISO 31000:2018 furnizează linii directoare pentru managementul riscului cu care se confruntă organizațiile și se adresează persoanelor care creează valoare și o protejează în cadrul organizațiilor prin managementul riscului, luarea deciziilor, stabilirea și realizarea obiectivelor și îmbunătățirea performanței.

Organizațiile de toate tipurile și dimensiunile se confruntă cu factori și influențe externe și interne, care fac ca realizarea obiectivelor să nu fie sigură.

Managementul riscului este un proces iterativ care ajută organizațiile să își stabilească strategia, să își realizeze obiectivele și să ia decizii informate și face parte din guvernanță și leadership având o importanță fundamentală pentru felul în care este gestionată organizația la toate nivelurile  contribuie la îmbunătățirea sistemelor de management.

Managementul riscului este o parte integrantă din ansamblul activităților asociate unei organizații și include interacțiunea cu părțile interesate luând în considerare contextul extern și intern al organizației, inclusiv comportamentul uman și factorii culturali.

SR EN IEC 31010:2020 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului.

Standardul SR EN IEC 31010:2020 oferă îndrumări pentru selectarea și aplicarea diferitelor tehnici care pot fi utilizate pentru a ajuta la îmbunătățirea modului în care incertitudinea este luată în considerare și pentru a ajuta la înțelegerea riscului.

Tehnicile sunt utilizate:

 • atunci când este necesară o înțelegere aprofundată despre ce riscuri există sau despre un anumit risc;
 • în cadrul unei decizii în care este necesar să fie comparate sau optimizate diferite opțiuni, fiecare implicând riscuri;
 • în cadrul unui proces de management al riscurilor care conduce la acțiuni de tratare a riscurilor.

În concluzie, tehnicile sunt utilizate în cadrul etapelor de evaluare a riscului pentru identificarea, analizarea și evaluarea riscului, așa cum se descrie în ISO 31000 și, mai general, ori de câte ori este nevoie să fie înțeleasă incertitudinea și efectele sale.

Agenda cursului

Ziua 1-a - Introducere în managementul riscului, componentele ISO 31000 și inițierea procesului de management al riscului.

 • Domeniu de aplicare și principii.
 • Cadru organizațional al managementului riscului.
 • Procesul de management al riscului.

Ziua a 2-a - Tehnici de evaluare a riscului conform SR EN IEC 31010.

 • Domeniu de aplicare și concepte de bază.
 • Utilizarea tehnicilor de evaluare a riscurilor și implementarea evaluării riscurilor.
 • Selectarea tehnicilor de evaluare a riscurilor.
 • Examenul de certificare.

Course Dates and Prices