Digitalizare IMM - Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri

Obiectiv specific al apelului de proiecte: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile din România în domenii tehnice cheie, cum ar fi: Internet of things ; Cloud technologies ; Big data; Învățarea automata; Inteligența artificială; Automatizarea proceselor robotice; Blockchain; Cyber-Physical Systems; Additive manufacturing.

Partener al Autorității pentru Digitalizarea Romaniei în proiectul „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”

RQM Certification în asociere cu Universitatea Politehnica Timisoara, a fost selectat ca partener de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei în proiectul „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Operațiunea D. „Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului”, Investiția I19.

Trainerii de la RQM Certification și Universitatea Politehnica Timișoara sunt recunoscuți la nivel internațional pentru experiența lor vastă și acreditarile profesionale solide în domenii-cheie precum Internet of Things, Cloud Technologies, Big Data, Învățarea Automată, Inteligența Artificială, Automatizarea Proceselor Robotice, Blockchain, Cyber-Physical Systems și Additive Manufacturing.

Programe de formare în cadrul apelului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”

Obiectiv: Intervenția are drept obiectiv să sprijine IMM-urile din România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacturing). Prin această intervenție se vizează atât creșterea competitivității forței de muncă, cât și a firmelor.

Obiectiv specific al apelului de proiecte: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile din România în domenii tehnice cheie, cum ar fi: Internet of things ; Cloud technologies ; Big data; Învățarea automata; Inteligența artificială; Automatizarea proceselor robotice; Blockchain; Cyber-Physical Systems; Additive manufacturing.

Internet of things (IoT)

Internet of Things - deschideți ușa spre o lume digitală interconectată. Dobândiți cunoștințe esențiale despre cum dispozitivele inteligente transformă mediul de afaceri, înțelegerea fundamentală a comunicării între dispozitive, precum și a modului în care acestea pot fi integrate strategic în procesele de afaceri pentru a crește eficiența și inovația. În plus, veți învăța despre importanța securității și confidențialității în IoT și cum să utilizați datele colectate pentru optimizarea deciziilor de afaceri.

Cloud Technologies

Explorați universul tehnologiilor cloud și aflați cum cloud computing-ul poate revoluționa afacerile. Vei învăța despre diferitele modele de cloud, cum ar fi public, privat și hibrid, și importanța lor în cadrul strategiei de afaceri. Cursul acoperă și aspecte esențiale precum securitatea datelor în cloud, gestionarea eficientă a resurselor și implementarea soluțiilor bazate pe cloud pentru a îmbunătăți agilitatea și scalabilitatea afacerii dumneavoastră.

Big data

Big Data – dobândiți cunoștințe esențiale despre colectarea, procesarea și analiza datelor complexe. Punem accentul pe familiarizarea cu tehnologiile și algoritmii avansați pentru a înțelege cum să transformați volume mari de informații în insight-uri valoroase pentru decizii strategice. De asemenea, veți învăța despre importanța eticii și a securității datelor. Această cunoaștere vă va permite să identificați tendințe, să optimizați procesele și să stimulați inovația în cadrul companiei dumneavoastră.

Învățare automată

Învățare Automată - veți dobândi cunoștințe profunde despre cum algoritmii de învățare automată pot analiza, interpreta și face predicții precise bazate pe date. Acest curs vă va introduce în concepte fundamentale, precum rețele neuronale și algoritmi de clasificare, și cum acestea pot fi aplicate în scenarii reale de afaceri. Veți învăța să construiți modele predictive eficiente, să descoperiți modele ascunse în date și să folosiți aceste informații pentru a îmbunătăți deciziile și procesele de afaceri.

Inteligența artificială

Participarea la cursul nostru de Inteligența Artificială deschide ușa către unul dintre cele mai dinamice și influente domenii ale tehnologiei moderne. Acest curs oferit de RQM Certification vă va familiariza cu principiile fundamentale ale inteligenței artificiale, de la algoritmi avansați la aplicații practice în diverse industrii. Veți explora cum inteligența artificială poate optimiza procesele, îmbunătăți luarea deciziilor și stimula inovația în afaceri. Cursul oferă o perspectivă profundă asupra modului în care IA poate fi integrată în strategiile de afaceri, contribuind astfel la eficiența operativă și la creșterea competitivității

Automatizarea proceselor robotice

Automatizarea Proceselor Robotice – descoperiți cum tehnologia robotică poate transforma afacerile și modul de lucru tradițional. Cursul vă inițiază în lumea fascinantă a roboticii și a automatizării, arătându-vă cum aceste tehnologii pot eficientiza procesele de lucru. Veți învăța cum să implementați soluții robotice pentru a optimiza operațiunile, reducând astfel timpul și costurile. Acest curs vă va oferi o înțelegere aprofundată despre cum automatizarea poate îmbunătăți productivitatea și flexibilitatea în cadrul afacerii dumneavoastră.

Blockchain

Cursul nostru Blockchain vă ajută să pătrundeți în lumea tehnologiilor revoluționare care transformă digitalizarea afacerilor. Acest curs vă va oferi o înțelegere profundă a tehnologiei blockchain, explicându-vă principiile sale de bază, aplicațiile practice și potențialul transformativ în diferite industrii. Veți învăța cum blockchain-ul poate fi utilizat pentru a crește transparența, securitatea și eficiența în tranzacțiile și procesele de afaceri. De asemenea, cursul acoperă subiecte precum contractele inteligente și criptomoneda, oferindu-vă cunoștințele necesare pentru a inova și a optimiza operațiunile în cadrul companiei dumneavoastră.

Cyber-Physical Systems

Participați la cursul nostru despre Sistemele Cyber-Fizice pentru a descoperi cum această tehnologie inovatoare integrează lumea fizică cu cea digitală. Acest curs oferit de RQM Certification vă va îndruma prin complexitatea și aplicabilitatea sistemelor cyber-fizice în diferite industrii. Veți înțelege cum interacțiunea dintre hardware și software conduce la soluții mai eficiente și inteligente. Cursul acoperă aspecte precum senzori, control automat, internetul lucrurilor și integrarea datelor, oferindu-vă cunoștințele pentru a implementa aceste tehnologii în afacerea dumneavoastră.

Additive Manufacturing

Descoperiți potențialul Additive Manufacturing prin cursul oferit de RQM Certification. Această tehnologie inovatoare, cunoscută și sub numele de printare 3D, revoluționează modul în care produsele sunt proiectate și fabricate. Participând la acest curs, veți înțelege principiile fundamentale ale Additive Manufacturing, de la selecția materialelor până la optimizarea designului și producției. Vă veți familiariza cu diversele tehnici și echipamente, dobândind abilități practice în implementarea acestor metode în procesele de producție. Cursul nostru vă va ajuta să exploatați avantajele Additive Manufacturing, cum ar fi personalizarea în masă, eficiența materialului și reducerea timpului de producție.

Calendarul orientativ al apelului

- Publicare anunț de lansare depunere solicitări de sprijin –> 21 februarie 2023

- Data limita de depunere solicitări de sprijin –> 30.11.2024, ora 17.00, prin intermediul platformei PNRR disponibilă la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

- Finalizare proces de evaluare, selecție și contractare –> 29 martie 2024

- Formare / perfecționare angajați IMM-uri selectate –> Trim. I / 2024 – Trim. IV / 2025

Solicitanți eligibili

Pot beneficia de ajutor de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate specificate in Metodologia de lansare a cererii de propuneri pentru  „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”. 

Valoarea maximă a finanțării alocate per IMM

Ajutorul acordat pentru perfecționarea/recalificarea angajaților per IMM este de maxim 17.000 euro.

Dorești ajutor în depunerea cererii pentru participarea la cursurile GRATUITE?

Consultanții nostri vă ajută să depuneți cererea pentru înscriere în cadrul apelului de proiecte „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Operațiunea D. „Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului”, Investiția I19.

Vă rugăm să completați formularul alăturat, vă contactăm în cel mai scurt timp.

Cerere CONSULTANTA Cursuri Gratuite DIGITALIZARE PNRR

COMPLETAREA SOLICITĂRII DE SPRIJIN DE MINIMIS

Pentru a depune o solicitare de sprijin, IMM-ul trebuie să completeze în limba română solicitarea de sprijin, confom anexei atașate la metodologie.

Detalii puteți gasi la: https://www.adr.gov.ro/autoritatea-pentru-digitalizarea-romaniei-anunta-lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-sprijin-sub-forma-de-granturi-pentru-competente-digitale-aferent-investitiei-i19-sche/