Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal COR 242231 in United Kingdom

Obtine certificarea de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal!

Acest curs este recomandat

- persoanelor desemnate de organizatiile din sectorul public si/sau privat ca Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) conform cerintelor GDPR;

- persoanelor care doresc sa-și îmbunătățească eficacitatea sistemului de management al securității informației;

- persoanelor care doresc să se informeze despre cerințele Regulamentului General pentru a-l putea pune în aplicare atât în slujba organizației, dar și a vieții private;

- membrilor unei echipe de securitate a informațiilor, gestionare a incidentelor și a continuității afacerilor;

- consultanțiilor implicați în securitatea datelor cu caracter personal.

Competențe obținute

  • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
  • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
  • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informațiilor;
  • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cerinte tehnice pentru participarea la cursurile online

Pentru a participa la cursurile online aveti nevoie de urmatoarele:

- PC, laptop, tableta sau telefon cu acces la internet;

- microfon si difuzor;

- camera web.

Condiții de Participare

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență.

RQMcert

Trainer

Coordonator Cursuri Security Ion Iordache

Ion Iordache este consultant și trainer în domeniul securității private, a securitatii informațiilor și datelor personale, domenii în care, in ultimii 20 de ani a coordonat și/sau a livrat in mod direct formare profesionala pentru mai mult de 15.000 de persoane.

Course Dates and Prices