ISO 20121 Lead Auditor

Stăpânește auditul sistemelor de management al sustenabilității evenimentelor (ESMS) pe baza ISO 20121

De ce ar trebui să participi?

Formarea pentru auditori conducători ISO 20121 vă permite să dezvoltați expertiza necesară pentru a efectua un audit al Sistemului de management al evenimentelor sustenabile (ESMS) prin aplicarea principiilor, procedurilor și tehnicilor de audit recunoscute pe scară largă. În timpul acestui curs de formare, veți dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a planifica și efectua audituri interne și externe în conformitate cu procesul de certificare ISO 19011 și ISO/IEC 17021-1.

Pe baza exercițiilor practice, vei putea să stăpânești tehnicile de audit și să devii competent să gestionezi un program de audit, o echipă de audit, comunicarea cu clienții și rezolvarea conflictelor.După ce ați dobândit expertiza necesară pentru a efectua acest audit, puteți susține examenul și puteți aplica pentru o acreditare „PECB Certified ISO 20121 Lead Auditor”. Deținând un certificat de auditor principal PECB, veți demonstra că aveți capacitățile și competențele de a audita organizațiile pe baza celor mai bune practici.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Auditorii care doresc să efectueze și să conducă audituri de certificare a Sistemului de management al sustenabilitășii evenimentelor (ESMS).
 • Manageri sau consultanți care doresc să stăpânească un proces de audit al Sistemului de management al sustenabiliății evenimentelor
 • Persoane responsabile pentru menținerea conformității cu cerințele ESMS
 • Experți tehnici care doresc să se pregătească pentru un audit al sistemului de management al sustenabilității evenimentelor
 • Consilieri experți în managementul sustenabilității evenimentelor

Obiective de învățare

 • Auditorii care doresc să efectueze și să conducă audituri de certificare a Sistemului de management al sustenabilității evenimentelor (ESMS).
 • Manageri sau consultanți care doresc să stăpânească un proces de audit al Sistemului de management al sustenabilității evenimentelor.
 • Persoane responsabile pentruținerea conformității cu cerințele ESMS
 • Experți tehnici care doresc să se pregătească pentru un audit al sistemului de management al sustenabilității evenimentelor
 • Consilieri experți în managementul sustenabilității evenimentelor

 

Abordare educațională

 • Această formare se bazează atât pe teorie, cât și pe cele mai bune practici utilizate în auditurile ESMS
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple bazate pe studii de caz
 • Exercițiile practice se bazează pe un studiu de caz care include jocuri de rol și discuții
 • Testele practice sunt similare cu examenul de certificare

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a ISO 20121 și o cunoaștere cuprinzătoare a principiilor de audit.


 

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în sistemele de management al durabilității evenimentelor (ESMS) și ISO 20121

Ziua 2: Principiile auditului, pregătirea și lansarea unui audit

Ziua 3: Activități de audit la fața locului

Ziua 4: Închiderea auditului

Ziua 5: Examen de certificare

 

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 20121 Lead Auditor” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale unui sistem de management al durabilității evenimentelor (ESMS)

Domeniul 2: Sistemul de management al durabilității evenimentelor (ESMS)

Domeniul 3: Concepte și principii fundamentale de audit

Domeniul 4: Pregătirea unui audit ISO 20121

Domeniul 5: Efectuarea unui audit ISO 20121

Domeniul 6: Închiderea unui audit ISO 20121

Domeniul 7: Gestionarea unui program de audit ISO 20121

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați Examination  Rules and Policies

 

Certificare

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările ISO 20121 și procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de auditor PECB sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență de audit/evaluare în SM

Alte cerințe
PECB Certified ISO 20121 Provisional Auditor Examen PECB Certified ISO 20121 Lead Auditor sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 20121 Auditor Examen PECB Certified ISO 20121 Lead Auditor sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență de lucru în managementul durabilității evenimentelor

Activități de audit: în total 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 20121 Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 20121 Lead Auditor sau echivalent

Cinci ani: doi ani de experiență de lucru în managementul durabilității evenimentelor

Activități de audit: în total 300 de ore Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 20121 Senior Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 20121 Lead Auditor sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență în managementul durabilității evenimentelor

Activități de audit: în total 1000 de ore

Semnarea Codului Etic PECB

Pentru a fi considerate valide, aceste audituri ar trebui să urmeze cele mai bune practici de audit și să includă următoarele activități:

 1.     Planificarea auditului
 2.     Interviu de audit
 3.     Gestionarea unui program de audit
 4.     Intocmirea rapoartelor de audit
 5.     Intocmire rapoarte de neconformitate
 6.     Redactarea documentelor de lucru de audit
 7.     Revizuirea documentației
 8.     Audit la fața locului
 9.     Urmarirea neconformitatilor
 10.     Conducerea unei echipe de audit

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului
 • Vor fi distribuite materiale de instruire care conțin peste 450 de pagini de informații și exemple practice
 • Se va elibera un certificat de participare de 31 de credite CPD (Dezvoltare Profesională Continuă).
 • În cazul nepromovării examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

Preturi si Date pentru Cursuri