Webinar Digitalizare IMM in Romania

„Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri” este un program unic de formare destinat îmbunătățirii sau recalificării angajaților din IMM-urile din România în domenii tehnice esențiale.

Ce îți vom prezenta la acest webinar?

Îți prezentăm urmatoarele:
- programul de finanțare Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri
- pașii ce trebuie urmați pentru înscrierea la cursuri
- cursurile disponibile în cadrul proiectului.

Participanții vor obține: 
-o înțelegere cuprinzătoare a modului în care aceste tehnologii pot transforma afacerile și pot facilita progresul în diverse industrii. 
-o înțelegere consolidată a conținutului cursurilor gratuite oferite prin PNRR.

Solicitanți eligibili

Pot beneficia de ajutor de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate specificate in Metodologia de lansare a cererii de propuneri pentru  „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”.

Valoarea maximă a finanțării alocate per IMM

Ajutorul acordat pentru perfecționarea/recalificarea angajaților per IMM este de maxim 17.000 euro.