ISO 17025 Lead Assessor in Romania

Stăpânirea sistemului de management al laboratorului bazat pe ISO/IEC 17025

De ce ar trebui să participi?

Formarea pentru evaluatorul principal ISO/IEC 17025 vă permite să conduceți eficient un laborator către acreditarea ISO/IEC 17025 prin îmbunătățirea înțelegerii calității, operațiunilor administrative și tehnice ale laboratorului. Acest curs de formare vă va dota cu abilitățile și expertiza necesare pentru a planifica și conduce o evaluare de acreditare ISO/IEC 17025.

Pe baza exercițiilor practice, vei putea stăpâni tehnicile de evaluare și vei deveni competent pentru a evalua conformitatea laboratoarelor cu cerințele ISO/IEC 17025.

După stăpânirea conceptelor necesare legate de cerințele acestui standard, puteți susține examenul și puteți aplica pentru o acreditare „PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor”. Deținând un certificat de evaluator principal PECB, veți demonstra că aveți capabilitățile de a evalua competența laboratoarelor de testare și calibrare pentru a oferi rezultate fiabile, bazate pe cele mai bune practici.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Persoane care doresc să efectueze și să conducă o evaluare de acreditare a laboratoarelor de testare și calibrare
 • Manageri sau consultanți care doresc să stăpânească o evaluare de acreditare ISO/IEC 17025
 • Tehnicieni de laborator responsabili de menținerea conformității cu cerințele ISO/IEC 17025
 • Experți tehnici care doresc să se pregătească pentru o evaluare de acreditare a laboratorului de testare, eșantionare și/sau calibrare

Obiective de învățare

 • Aflați cum să interpretați cerințele ISO/IEC 17025
 • Înțelegeți operațiunile laboratoarelor de testare și calibrare bazate pe ISO/IEC 17025
 • Recunoașteți corelația dintre ISO/IEC 17025, ISO 9001 și alte standarde și cadre de reglementare
 • Înțelegeți rolul evaluatorului în planificarea, conducerea și urmărirea evaluărilor și acreditării

Abordare educațională

 • Această pregătire se bazează atât pe teorie, cât și pe cele mai bune practici utilizate în evaluarea acreditării laboratoarelor de testare și calibrare.
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu întrebări practice și exemple
 • Testele practice sunt similare cu examenul final

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a ISO/IEC 17025 și o cunoaștere cuprinzătoare a principiilor și tehnicilor de evaluare.

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în sistemele de management de laborator (LMS) și ISO/IEC 17025

Ziua 2: Principii, pregătirea și lansarea unei evaluări

Ziua 3: Activități de evaluare la fața locului

Ziua 4: Închiderea evaluării

Ziua 5: Examenul final

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale unui sistem de management al laboratorului (LMS)

Domeniul 2: Sistemul de management al laboratorului (LMS)

Domeniul 3: Concepte fundamentale și principii de evaluare

Domeniul 4: Pregătirea unei evaluări ISO/IEC 17025

Domeniul 5: Efectuarea unei evaluări ISO/IEC 17025

Domeniul 6: Închiderea unei evaluări ISO/IEC 17025

Domeniul 7: Gestionarea unui program de audit intern ISO/IEC 17025

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies

 

Certificare

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările ISO/IEC 17025 și despre procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies

Cerințele pentru certificările de evaluator PECB sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență de audit/evaluare în SM

Alte cerințe
PECB Certified ISO/IEC 17025 Provisional Assessor Examen PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară

Semnarea Codului Etic PECB

PECB Certified ISO/IEC 17025 Asessor Examen PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență în managementul laboratorului

Activități de evaluare: în total 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor Examen PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor sau echivalent

Cinci ani: Doi ani de experiență în managementul laboratorului

Activități de evaluare: în total 300 de ore Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO/IEC 17025 Senior Lead Assessor Examen PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență în managementul laboratorului

Activități de evaluare: în total 1000 de ore Semnarea Codului Etic PECB

 

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului
 • Vor fi distribuite materiale de instruire care conțin peste 450 de pagini de informații și exemple practice
 • Se va elibera un certificat de participare de 31 de credite CPD (Dezvoltare Profesională Continuă)
 • În cazul nepromovării examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

 

Preturi si Date pentru Cursuri