ISO 22301 Business Continuity Lead Implementer

Stăpânește implementarea și managementul sistemelor de management al continuității afacerii (BCMS) bazate pe ISO 22301

De ce ar trebui să participi?

Nu există două dezastre în lume care provoacă pagube egale. Între imprevizibilitatea dezastrelor naturale, încălcările securității informațiilor și incidente de natură diferită, pregătirea te poate face să te remarci în mulțime și să prezici viitorul afacerii tale. În lumina acestui fapt, planificarea adecvată este esențială pentru atenuarea riscurilor, evitarea consecințelor, a face față efectelor negative ale dezastrelor și incidentelor, dar, în același timp, pentru a vă continua operațiunile zilnice, astfel încât nevoile clienților să nu rămână nesatisfăcute.

Organizațiile pot face progrese către înțelegerea și gestionarea dezastrelor, incidentelor și riscurilor prin implementarea unui BCMS bazat pe ISO 22301. Prin urmare, PECB a conceput acest curs de formare pentru a pregăti participanții săi să implementeze un sistem de management al continuității afacerii (BCMS) în conformitate cu cerințele ISO 22301. Participarea la acest curs de formare vă permite să obțineți o înțelegere cuprinzătoare a celor mai bune practici de management al continuității afacerii. sistem și să poată stabili un cadru care să permită organizației să continue să funcționeze eficient în timpul evenimentelor perturbatoare.

După participarea la cursul de formare, puteți susține examen și, dacă promovați cu succes examenul, puteți aplica pentru acreditarea „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer”. Certificatul recunoscut internațional „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer” va dovedi că aveți capacitățile profesionale și cunoștințele practice pentru a implementa un BCMS bazat pe cerințele ISO 22301 într-o organizație.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Manageri de proiect și consultanți implicați în continuitatea afacerii
 • Consilieri experți care doresc să stăpânească implementarea sistemului de management al continuității afacerii
 • Persoane responsabile să mențină conformitatea cu cerințele BCMS în cadrul unei organizații
 • Membrii echipei BCMS

Obiective de învățare

 • Obțineți o înțelegere cuprinzătoare a conceptelor, abordărilor, metodelor și tehnicilor utilizate pentru implementarea și managementul eficient al unui BCMS
 • Aflați cum să interpretați și să implementați cerințele ISO 22301 în contextul specific al unei organizații
 • Înțelegeți funcționarea sistemului de management al continuității afacerii și procesele acestuia bazate pe ISO 22301
 • Dobândiți cunoștințele necesare pentru a sprijini o organizație în planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a unui BCMS în mod eficient

 

Abordare educațională

 • Acest curs de formare se bazează pe teorie, bune practici de implementare și cerințe ISO 22301 utile pentru implementarea unui BCMS.
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exerciții practice bazate pe un studiu de caz care include jocuri de rol și discuții.
 • Participanții sunt încurajați să comunice și să se angajeze în discuții și exerciții.
 • Exercițiile sunt similare cu examenul de certificare.

Cerințe preliminare

Participanții care participă la acest curs de formare trebuie să aibă o înțelegere fundamentală a conceptelor de continuitate a afacerii și o cunoaștere cuprinzătoare a principiilor de implementare BCMS.

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în ISO 22301 și inițierea unui BCMS

Ziua 2: Planul de implementare a unui BCMS

Ziua 3: Implementarea unui BCMS

Ziua 4: Monitorizarea BCMS, îmbunătățirea continuă și pregătirea pentru auditul de certificare

Ziua 5: Examen de certificare

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer” respectă cerințele PECB Examination and Certification Program (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale privind continuitatea afacerii

Domeniul 2: Cerințele sistemului de management al continuității afacerii (BCMS).

Domeniul 3: Planificarea unei implementări BCMS bazată pe ISO 22301

Domeniul 4: Implementarea unui BCMS bazat pe ISO 22301

Domeniul 5: Evaluarea performanței și monitorizarea și măsurarea unui BCMS bazat pe ISO 22301

Domeniul 6: Îmbunătățirea continuă a unui BCMS bazat pe ISO 22301

Domeniul 7: Pregătirea pentru un audit de certificare BCMS

Pentru informații mai detaliate despre procesul de examinare PECB, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies.

Certificare

După promovarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările ISO 22301 și despre procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de implementator PECB sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în proiect BCMS

Alte cerințe
PECB Certified ISO 22301 Provisional Implementer Examen PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO 22301 Implementer Examen PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență de lucru în managementul continuității afacerii

Activități de proiect: în total 200 de ore

Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer Examen PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer sau echivalent

Cinci ani: doi ani de experiență de lucru în managementul continuității afacerii

Activități de proiect: în total 300 de ore Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead Implementer Examen PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență de lucru în managementul continuității afacerii

Activități de proiect: în total 1000 de ore

Semnarea codului etic PECB

Pentru a fi considerate valide, aceste activități de implementare ar trebui să urmeze cele mai bune practici de implementare și să includă următoarele activități:

 1. Elaborarea unui plan BCMS
 2. Inițierea unei implementări BCMS
 3. Implementarea unui BCMS
 4. Monitorizarea și gestionarea unei implementări BCMS
 5. Îmbunătățirea continuă a unui BCMS

 

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului.
 • Participanților li se va furniza materialul de instruire care conține peste 450 de pagini de informații explicative și exemple practice.
 • Participanților care au participat la cursul de formare se va emite un certificat de participare în valoare de 31 de credite CPD (Dezvoltare profesională continuă).
 • În cazul în care candidații nu promovează examenul, aceștia îl pot relua în termen de 12 luni gratuit.

 

Preturi si Date pentru Cursuri