ISO 31000 Foundation

Familiarizați-vă cu cele mai bune practici de management al riscurilor bazate pe ISO 31000

De ce ar trebui să participi?

Cursul de formare ISO 31000 Foundation prezintă principiile și abordările de bază ale gestionării riscurilor și oportunităților bazate pe liniile directoare ale ISO 31000. Acest curs de formare se concentrează pe principalele componente ale ISO 31000: termeni și definiții de bază, principiile managementului riscurilor, cadrul de management al riscului , și procesul de gestionare a riscurilor. În plus, fiecare pas al procesului de management al riscului este analizat și elaborat individual.

La finalizarea cursului de formare, puteți susține examenul și puteți aplica pentru obținerea acreditării „PECB Certified ISO 31000 Foundation”. Acreditarea demonstrează că înțelegeți conceptele și metodologiile fundamentale pentru managementul riscului, pe baza ghidurilor ISO 31000.

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Persoane implicate în managementul riscului
 • Persoanele care doresc să obțină cunoștințe despre principiile, cadrul și procesul de management al riscului
 • Persoane care caută să gestioneze riscurile și oportunitățile din domeniile lor de responsabilitate
 • Persoane interesate să urmeze o carieră în managementul riscurilor

 

Obiective de învățare

 • Familiarizați-vă cu conceptele și principiile ISO 31000
 • Înțelegeți liniile directoare ale ISO 31000 pentru managementul riscurilor
 • Înțelegeți abordările, metodele și practicile de bază care pot fi utilizate pentru integrarea managementului riscului într-o organizație

Abordare educațională

 • Acest curs de formare se bazează pe cele mai bune practici utilizate în managementul riscurilor.
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple practice.
 • Exercițiile sunt similare ca structură cu întrebările de la examenul de certificare.

 

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în managementul riscului, componente ISO 31000 și inițierea procesului de management al riscului

Ziua 2: Evaluarea riscurilor, tratarea riscurilor, înregistrarea și raportarea, monitorizarea și revizuirea și comunicarea și consultarea bazate pe ISO 31000

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 31000 Foundation” respectă cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale managementului riscului

Domeniul 2: Cadrul de management al riscului și procesul de management al riscului

Pentru mai multe detalii despre examen, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies

 

Certificare

După ce ați promovat cu succes examenul, puteți aplica pentru acreditările respective. Veți primi certificatul după ce veți respecta toate cerințele acestei certificări. Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului.

Cerințele pentru certificarea „PECB Certified ISO 31000 Foundation” sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în managementul riscurilor

Alte cerințe
PECB Certified ISO 31000 Foundation Examen PECB Certified ISO 31000 Foundation Exam sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară

Semnarea Codului Etic PECB

Informații generale

 • Materialele cursului de instruire care conțin peste 200 de pagini de informații și exemple practice vor fi distribuite participanților.
 • Se va emite un certificat de participare de 14 credite CPD (Dezvoltare profesională continuă).
 • În cazul nepromovării examenului, puteți relua examenul o dată gratuit în termen de 12 luni de la data inițială a examenului.

 

RQMcert

Trainer

Eliza Popa

I am a Diplomat Economist who has been working with CII organizations for over 30 years. Out of this tenure, 14 years have been dedicated to IT digital transformation projects and operations, followed by over 10 years in information security roles with both end-user organizations and consultancy firms. My professional certifications include CISSP, CISA, CRISC, CISM, CDPSE, CCSK v4, ITIL v3, Oracle SQL DBA, and PECB ISO/IEC 27001 Master, ISO/IEC 27002 Sr. Lead Manager, ISO/IEC 27005 Sr. Lead Risk Manager, Sr. Lead Cybersecurity Manager, CISO, Sr. Lead Cloud Security Manager, ISO/IEC 38500 Sr. Lead IT Corporate Governance Manager, ISO/IEC 20000 Sr. Lead Auditor, ISO 37301 Sr. Lead Implementer, ISO 31000 Sr. Lead Risk Manager, ISO 21502 Sr. Lead Project Manager, and ISO 9001 Sr. Lead Auditor. I provided informal training to CISA and CISSP candidates from 2016 until 2019, when I became an ISC2 Official Training Instructor for CISSP and a PECB Certified Trainer. Furthermore, in 2022 I became an ISC2 Official Training Instructor for CC and a CSA Authorized Trainer for CCSK v4 Foundation and Plus (AWS / Azure labs). My expertise and capabilities captured the attention of PECB, who, in 2023, appointed me to develop and record the eLearning training content and Skills content for ISO/IEC 27001 Lead Implementer and ISO/IEC Lead Auditor courses. https://www.linkedin.com/in/elizapopa/

Preturi si Date pentru Cursuri