ISO 27005 Riscul de securitate a informațiilor

ISO/IEC 27005 oferă linii directoare pentru stabilirea unei abordări sistematice a managementului riscului de securitate a informațiilor.

ISO 27005 Riscul de securitate a informațiilor Trainings

PECB

Ce este ISO/IEC 27005?

ISO/IEC 27005 oferă linii directoare pentru stabilirea unei abordări sistematice a managementului riscului de securitate a informațiilor, care este necesară pentru a identifica nevoile organizaționale privind cerințele de securitate a informațiilor și pentru a crea un sistem eficient de management al securității informațiilor. Mai mult, acest standard internațional susține conceptele ISO/IEC 27001 și este conceput pentru a ajuta la implementarea eficientă a securității informațiilor bazată pe o abordare de management al riscului.

De ce este ISO/IEC 27005 esențial pentru dvs?

ISO/IEC 27005 vă permite să dobândiți abilitățile și cunoștințele necesare pentru a iniția implementarea unui proces de management al riscului de securitate a informațiilor. Prin urmare, demonstrează că sunteți capabil să identificați, să evaluați, să analizați, să evaluați și să tratați diferitele riscuri de securitate a informațiilor cu care se confruntă organizațiile. În plus, vă permite să sprijiniți organizațiile să prioritizeze riscurile și să întreprindă acțiuni adecvate pentru a le reduce și atenua.

Instruirea oferită de PECB vă va ajuta să aliniați în mod corespunzător sistemul de management al securității informaționale al organizației cu procesul de management al riscului de securitate a informațiilor. De asemenea, atunci când obțineți acreditările PECB Certified ISO/IEC 27005, veți putea ajuta organizațiile să îmbunătățească continuu un proces de management al riscului de securitate a informațiilor care conduce organizația către atingerea obiectivelor sale.

Beneficiile ISO/IEC 27005 Managementul riscurilor de securitate a informațiilor

Certificatul PECB ISO/IEC 27005 va dovedi că:

  • Ați dobândit abilitățile necesare pentru a sprijini o implementare eficientă a unui proces de management al riscului de securitate a informațiilor într-o organizație.
  • Ați dobândit expertiza pentru a gestiona în mod responsabil un proces de management al riscului de securitate a informațiilor și pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și de reglementare.
  • Aveți abilitatea de a gestiona o echipă de securitate a informațiilor și de management al riscurilor.
  • Aveți capacitatea de a sprijini o organizație pentru a-și alinia obiectivele ISMS cu obiectivele procesului ISRM.