ISO 31000 Lead Risk Manager in Romania

Stăpânește implementarea unui Proces de management al riscului bazat pe ISO 31000

De ce ar trebui să participi?

Cursul de formare ISO 31000 Lead Risk Manager îi ajută pe participanți să-și dezvolte competențele pentru a sprijini o organizație să creeze și să protejeze valoare prin gestionarea riscurilor, luarea de decizii și îmbunătățirea performanței utilizând ghidurile ISO 31000. Acesta oferă informații cu privire la elementele de bază și implementarea eficientă a unui cadru de management al riscului, aplicarea procesului de management al riscului și acțiunile necesare pentru integrarea cu succes a acestor elemente pentru a îndeplini obiectivele organizaționale. În plus, oferă îndrumări cu privire la selecția și aplicarea tehnicilor de evaluare a riscurilor într-o gamă largă de situații.
La finalizarea cursului de formare, participanții pot susține examen și pot aplica pentru obținerea acreditării „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager”. Acreditarea demonstrează că participantul posedă cunoștințele teoretice și practice și abilitățile profesionale pentru a sprijini și a conduce procese de management al riscului bazate pe ghidurile ISO 31000 și cele mai bune practici în acest domeniu.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Directori de risc, manageri, ofițeri
 • Persoane responsabile cu crearea și protecția valorii în organizații
 • Membrii de top management care caută îndrumări cu privire la modul în care managementul riscului ar trebui să fie integrat la nivel strategic
 • Persoane responsabile cu procesele de management al riscului
 • Persoane interesate de managementul riscului

 

Obiective de învățare

 • Înțelegeți conceptele, abordările, metodele și tehnicile de management al riscului
 • Aflați cum să interpretați principiile și cadrul ISO 31000 în contextul unei organizații
 • Aflați cum să aplicați procesul de management al riscului ISO 31000 într-o organizație
 • Aflați cum să stabiliți un proces de înregistrare și raportare a riscurilor și un plan eficient de comunicare a riscurilor
 • Dezvoltați capacitatea de a gestiona, monitoriza și revizui eficient riscul într-o organizație pe baza celor mai bune practici

Abordare educațională

 • Cursul de formare se bazează pe teorie și bune practici utilizate în managementul riscului.
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple practice și scenarii.
 • Participanții sunt încurajați să comunice și să se angajeze în discuții și exerciții.
 • Exercițiile sunt similare ca structură cu întrebările de la examenul de certificare.

 

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a cadrului, procesului și principiilor de gestionare a riscurilor.

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în ISO 31000 și managementul riscurilor

Ziua 2: Stabilirea cadrului de management al riscului și inițierea procesului de management al riscului

Ziua 3: Analiza riscului, evaluarea riscului și tratarea riscului conform ISO 31000

Ziua 4: Înregistrare și raportare, monitorizare și revizuire și comunicare și consultare conform ISO 31000

Ziua 5: Examen de certificare

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager” respectă cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale managementului riscului

Domeniul 2: Stabilirea cadrului de management al riscului

Domeniul 3: Inițierea procesului de management al riscurilor și evaluarea riscurilor

Domeniul 4: Tratamentul riscului

Domeniul 5: Înregistrarea și raportarea riscurilor

Domeniul 6: Monitorizarea și revizuirea riscurilor

Domeniul 7: Comunicarea și consultarea riscurilor

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies

După promovarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările respective. Veți primi certificatul după ce veți respecta toate cerințele acestei certificări. Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului. Pentru mai multe informații despre certificare, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager” sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în managementul riscurilor

Alte cerințe
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager Examen PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară

Semnarea codului etic PECB

PECB Certified ISO 31000 Risk Manager Examen PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență de lucru în managementul riscurilor

Activități de management al riscului: în total 200 de ore

Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager Examen PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager sau echivalent

Cinci ani: doi ani de experiență în managementul riscurilor

Activități de management al riscului: în total 300 de ore

Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO 31000 Senior Lead Risk Manager Examen PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență în managementul riscurilor

Activități de management al riscului: în total 1.000 de ore

Semnarea codului etic PECB


Pentru a fi considerate o experiență validă de management al riscului, activitățile de management al riscului ar trebui să urmeze cele mai bune practici de management al riscului și să includă următoarele:

 1. Definirea unei abordări de management al riscului
 2. Proiectarea și implementarea unui proces general de management al riscului pentru o organizație
 3. Definirea criteriilor de evaluare a riscului
 4. Identificarea activelor, a măsurilor existente, a surselor de risc și a consecințelor
 5. Evaluarea consecințelor riscurilor și a probabilității incidentului
 6. Evaluarea nivelurilor de risc și a opțiunilor de tratament al riscului
 7. Evaluarea riscului rezidual
 8. Comunicarea riscului
 9. Efectuarea analizei managementului riscului

 

 

Informații generale

 • Materialele cursului de instruire care conțin peste 400 de pagini și exemple practice vor fi distribuite participanților.
 • Se va emite un certificat de participare de 31 de credite CPD (Dezvoltare profesională continuă).

 

Preturi si Date pentru Cursuri