Manager de Securitate COR 121306 in Romania

Obține certificarea de Manager de Securitate

Prezentare curs (avantaje):

În România, ocupația de Manager de Securitate ˝ Cod COR 121306 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei-Cadru avizată de Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.) – Direcţia de Ordine Publică şi aprobată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări..

RQMcert

Trainer

Coordonator Cursuri Security Ion Iordache

Ion Iordache este consultant și trainer în domeniul securității private, a securitatii informațiilor și datelor personale, domenii în care, in ultimii 20 de ani a coordonat și/sau a livrat in mod direct formare profesionala pentru mai mult de 15.000 de persoane.

Ce puteți face cu certificatul obținut?

Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta dacă intentionați să lucrați în cadrul unor companii ca ˝Manager de securitate˝.

Dacă intenționați să vă licențiați propria companie la I.G.P.R. pentru activitățile de pazã şi protecţie vă este solicitat certificatul de absolvire al acestui curs.

Conditii acces la curs:

 • persoane cu cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • minim studii superioare de lunga durată;
 • certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Examinare

Examenul final este susținut online. 

Ce vor cunoaște absolvenții la sfârșitul cursului (competente specifice):

 • să organizeze sistemul de management al securităţii;
 • să verifice conformitatea cu prevederile din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă ;
 • să urmărească conformitatea cu prevederile din domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie a mediului ;
 • să realizeze o dezvoltare profesională de securitate conformă cu cerinţele specifice domeniului;
 • să organizeze securitatea fizică;
 • să organizeze securitatea personalului;
 • să asigure securitatea documentelor;
 • să stabilească securitatea industrială;
 • să organizeze securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii.

Reduceri

Pentru înscrierea la mai multe cursuri/mai multi participanti din cadrul companiei, beneficiați de urmatoarele reduceri:

2 cursuri/participanți 5% reducere
3 cursuri/participanți 10% reducere

Preturi si Date pentru Cursuri