ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager in Romania

Înțelegeți conceptele și principiile fundamentale ale guvernanței IT bazate pe ISO/IEC 38500

De ce ar trebui să participi?

Formarea pentru managerul de guvernanță IT ISO/IEC 38500 vă permite să obțineți o înțelegere aprofundată a principiilor de bază pentru buna guvernare a IT pe baza ISO/IEC 38500. În timpul acestui curs de formare, veți dobândi, de asemenea, cunoștințele necesare pentru a sprijini o organizație să aplice și gestionați modelul ISO/IEC 38500 Evaluare-Direct-Monitor.

După ce te-ai familiarizat cu toate conceptele și principiile necesare ale guvernanței IT, poți susține examenul și aplica pentru o acreditare „PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager”. Prin deținerea unui certificat PECB, veți demonstra că aveți cunoștințele practice și abilitățile necesare pentru a gestiona un model de guvernare IT.

 

Cine ar trebui să participe?

 • Manageri sau consultanți responsabili pentru asigurarea unei bune guvernări IT în cadrul unei organizații
 • Persoanele care doresc să obțină cunoștințe cuprinzătoare despre principiile de bază ale guvernării IT
 • Membrii echipei de guvernare IT
 • Consilieri experți implicați în Guvernarea IT

 

Obiective de Învățare

 • Înțelegeți principiile de bază ale ISO/IEC 38500 și învățați cum să le interpretați
 • Aflați despre modelul ISO/IEC 38500 Evaluate-Direct-Monitor Model
 • Dobândiți cunoștințele necesare pentru a evalua, direcționa și monitoriza utilizarea IT într-o organizație
 • Înțelegeți COBIT 5 și CGEIT

Abordare educațională

 • Această formare se bazează atât pe teorie, cât și pe cele mai bune practici utilizate în guvernarea IT
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple bazate pe studii de caz
 • Exercițiile practice se bazează pe un studiu de caz care include jocuri de rol și discuții
 • Testele practice sunt similare cu examenul de certificare

 

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a ISO/IEC 38500 și cunoștințe cuprinzătoare despre guvernanța IT.

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în guvernanța IT și ISO/IEC 38500

Ziua 2: Principii pentru utilizarea eficientă, eficientă și acceptabilă a IT

Ziua 3: Rezultate, tehnici de măsurare a performanței și examen de certificare

 

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii fundamentale ale ISO/IEC 38500

Domeniul 2: Modelul de evaluare-monitorizare directă a ISO/IEC 38500

Domeniul 3: Ghid pentru guvernarea IT

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies.

Certificare

După promovarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările ISO/IEC 38500 și despre procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de manager PECB sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în proiecte de guvernare IT

Alte cerințe
PECB Certified ISO/IEC 38500 Provisional IT Governance Manager Examen PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance Manager sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance Manager Examen PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance Manager sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență în domeniul guvernanței IT

Activități de guvernare IT: un total de 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB

 

Pentru a fi considerate valide, activitățile de guvernare IT ar trebui să urmeze cele mai bune practici de management și să includă următoarele:

 • Definirea unei abordări de management al guvernării
 • Selectarea unui model de guvernare IT
 • Planificarea alocării resurselor
 • Gestionarea riscurilor legate de IT
 • Asigurarea conformității IT cu legislația și reglementările

 

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului
 • Vor fi distribuite materiale de instruire care conțin peste 350 de pagini de informații și exemple practice
 • Se va elibera un certificat de participare de 21 de credite CPD (Dezvoltare Profesională Continuă).
 • În cazul eșecului examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

 

Preturi si Date pentru Cursuri