Cursuri Security in Romania

Acest domeniu de calificare profesionala include cursuri necesare practicarii unor meserii reglementate de legislatia nationala in vigoare.