Responsabil NIS - autorizat DNSC in Romania

Prin implementarea cerințelor prezentate în Directiva NIS 2, organizațiile își pot îmbunătăți apărarea în domeniul securității cibernetice, pot proteja activele critice și pot contribui activ la construirea unui mediu digital sigur în Uniunea Europeană.

De ce să participi la cursul Responsabil NIS?

Obține certificatul de specializare "Responsabil NIS" - document eliberat de către DNSC, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice, la finalizarea procesului de formare, care certifică pregătirea ta în vederea numirii/desemnării ca responsabil cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice la nivelul operatorilor economici care furnizează servicii esenţiale şi/sau digitale.

Cine poate participa la cursul Responsabil NIS

Formarea responsabililor NIS  este activitatea prin care se asigură creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, prin pregătirea, iniţierea şi perfecţionarea continuă a responsabililor NIS care urmează a fi desemnaţi sau desfăşoară activităţi în vederea elaborării/implementării procedurilor, în implementarea cerinţelor minime de securitate cibernetică şi a măsurilor de protecţie ce trebuie implementate la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice.

Pentru înțelegerea materialului de curs care este organizat în baza unei tematici impusă de DNSC, recomandăm ca participanții să aibă cunoștiințe solide în securitatea cibernetică și să cunoască legislația aplicabilă acestui domeniu, legislație pe care o pot studia la https://dnsc.ro.

Durata de pregătire și competențele specifice dobândite

Durata de pregătire: 5 zile cu un număr total de 30 de ore (instruire practică: 15, instruire teoretică: 15)

Competențele specifice:

  • Înțelegerea termenilor și noțiunilor privind securitatea cibernetică aplicată la nivelul operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale.
  • Mijloace și moduri de comunicare cu autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice.
  • Înțelegerea rolurilor și responsabilităților în coordonarea strategică, a autorităților competente și a echipelor de intervenție în caz de incidente de securitate informatică.
  • Cunoașterea normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale.
  • Cunoașterea efectuării analizei riscurilor de securitate la nivelul operatorului economic, conform standardelor și specificațiilor europene și internaționale.
  • Înțelegerea procesului de identificare a alertelor de securitate cibernetică, pregătirea documentelor de notificare și fluxul de notificare.
  • Cunoașterea procesului de identificare și stabilire a calității de operator de servicii esențiale.
  • Cunoașterea Normelor de aplicare a dispozițiilor privind verificarea și controlul îndeplinirii obligațiilor de securitate cibernetică pentru spațiul cibernetic național civil.

Examenul de absolvire și certificatul de specializare

  • Programul de formare pentru "Responsabil NIS" se finalizează printr-un examen.
  • După finalizarea examenului, RQM Certification transmite tabelul cu absolvenţii, rezultatele şi documentele aferente programului de formare la DNSC care va emite certificatul de specializare.

Preturi si Date pentru Cursuri