ISO 37101 Sisteme de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități in Romania

ISO 37101 este un standard internațional care specifică cerințele și oferă îndrumări cu privire la stabilirea unui sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități.

ISO 37101 Sisteme de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități Trainings

PECB

Ce este ISO 37101?

ISO 37101 este un standard internațional care specifică cerințele și oferă îndrumări cu privire la stabilirea unui sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități. Standardul își propune să ajute comunitățile să stabilească un cadru care să le permită să-și îmbunătățească poziția în aspectele sociale, economice și de mediu. Cerințele standardului pot fi aplicate comunităților de toate dimensiunile în eforturile lor de dezvoltare durabilă către o infrastructură inteligentă, mai rezistentă și mai eficientă și, în cele din urmă, contribuie la îmbunătățirea bunăstării lor generale. Standardul abordează probleme specifice de sustenabilitate, cum ar fi guvernanța, educația, inovarea, îngrijirea sănătății, interdependența, siguranța, incluziunea etc. și are flexibilitatea de a adăuga alte probleme de sustenabilitate care se pot dovedi relevante pentru comunitatea care îl implementează.

De ce este ISO 37101 important pentru comunități?

Alături de problema epuizării resurselor finite (lipsuri de apă curată/potabilă, defrișări, soluri sterile, penurie de alimente etc.), problema dezvoltării durabile capătă un caracter global și eminent. Modul nostru actual de viață nu este sustenabil și va lăsa inevitabil generațiile mai tinere cu povara epuizării resurselor. Ca atare, este imperativ să ne schimbăm modul de viață și să facem comunitățile noastre din întreaga lume mai sustenabile.

Necesitatea unui stil de viață mai durabil în comunitățile noastre se reflectă și în Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite: Foame Zero, Energie curată și accesibilă, Orașe și comunități durabile. Standardul ISO 37101 ia în considerare aceste obiective și adaugă cerințele sale specifice în ceea ce privește facerea comunităților mai sustenabile.

 

Beneficiile implementării ISO 37101 într-o comunitate

Prin implementarea unui sistem de management al dezvoltării durabile bazat pe ISO 37101, o comunitate va:

  •     Crearea consensului asupra dezvoltării durabile în cadrul comunităților
  •     Punerea în aplicare a unui sistem care să ia în considerare pilonii dezvoltării durabile (aspecte     economice, sociale și de mediu), precum și ODD-urile ONU.
  •     Îmbunătățirea durabilității, inteligenței și rezilienței strategiilor, programelor, proiectelor, planurilor și serviciilor care sunt sub responsabilitatea directă a comunităților
  •     Păstrați și îmbunătățiți mediul înconjurător
  •     Îmbunătățiți rezistența și optimizați utilizarea resurselor
  •     Promovați o abordare sistematică a angajării tuturor părților interesate
  •     Creșterea eficienței și atractivității comunităților
  •     Obține recunoaștere internațională