ISO 37101 Lead Auditor in Romania

Cursul de formare PECB ISO 37101 Lead Auditor vă permite să efectuați un audit al unui sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC) prin aplicarea principiilor, procedurilor și tehnicilor de audit recunoscute pe scară largă.

De ce ar trebui să participi?

Cursul de formare PECB ISO 37101 Lead Auditor vă permite să efectuați un audit al unui sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC) prin aplicarea principiilor, procedurilor și tehnicilor de audit recunoscute pe scară largă. În timpul acestui curs de formare, veți dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a planifica și efectua audituri interne și externe în conformitate cu ISO 19011 și procesul de certificare conform ISO/IEC 17021-1.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Auditori care doresc să efectueze și să conducă audituri de certificare pentru un sistem de management pentru dezvoltare durabilă în comunități bazat pe ISO 37101
 • Persoane care doresc să stăpânească procesul de audit al unui MSSDC
 • Auditorii interni responsabili cu menținerea conformității cu cerințele ISO 37101
 • Experți tehnici care doresc să se pregătească pentru un audit MSSDC
 • Consilieri experți în managementul dezvoltării durabile

 

Obiective de învățare

 • Înțelegeți operațiunile unui sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC) bazat pe ISO 37101
 • Recunoașteți corelația dintre ISO 37101 și alte standarde și cadre de reglementare
 • Înțelegeți rolul auditorului în planificarea, conducerea și urmărirea unui audit al sistemului de management în conformitate cu ISO 19011
 • Aflați cum să interpretați cerințele ISO 37101 în contextul unui audit MSSDC

Abordare educațională

 • Acest curs de formare se bazează pe teorie și cele mai bune practici utilizate în auditurile MSSDC.
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple practice.
 • Participanții sunt încurajați să comunice între ei și să se angajeze în discuții și exerciții.
 • Întrebările exercițiu sunt similare cu întrebările de la examenul de certificare.

 

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în sistemul de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC) și ISO 37101

Ziua 2: Principiile auditului, pregătirea și lansarea unui audit

Ziua 3: Activități de audit la fața locului

Ziua 4: Închiderea auditului

Ziua 5: Examen de certificare

 

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 37101 Lead Auditor” respectă cerințele PECB Examination and Certification Program (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale unui sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC)

Domeniul 2: Sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC)

Domeniul 3: Concepte și principii fundamentale de audit

Domeniul 4: Pregătirea unui audit ISO 37101

Domeniul 5: Efectuarea unui audit ISO 37101

Domeniul 6: Închiderea unui audit ISO 37101

Domeniul 7: Gestionarea unui program de audit ISO 37101

În cazul în care candidații nu susțin examenul, aceștia pot relua examenul în termen de douăsprezece luni de la examenul inițial gratuit.

Certificare

După promovarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi certificatul după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului. Pentru mai multe informații despre certificare, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de auditor PECB ISO 37101 sunt:

 

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în proiect SDCMS

Alte cerințe
PECB Certified ISO 37101 Provisional Auditor Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Auditor sau echivlent Nu este necesară Nu este necesară

Semnarea Codului Etic PECB

PECB Certified ISO 37101 Auditor Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Auditor sau echivlent

Doi ani: Un an de experiență de lucru în dezvoltarea durabilă în comunități sau organizații

Activități ale proiectului: în total 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB

PECB Certified ISO 37101 Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Auditor sau echivlent

Cinci ani: doi ani de experiență de lucru în dezvoltarea durabilă în comunități sau organizații

Activități ale proiectului: în total 300 de ore

Semnarea Codului Etic PECB

PECB Certified ISO 37101 Senior Auditor Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Auditor  sau echivlent

Zece ani: șapte ani de experiență de lucru în dezvoltarea durabilă în comunități sau organizații

Activități ale proiectului: în total 1000 de ore

Semnarea Codului Etic PECB


 

Pentru a fi considerate valide, activitățile de audit ar trebui să urmeze cele mai bune practici de audit și să includă următoarele activități:

 1.     Planificarea unui audit
 2.     Gestionarea unui program de audit
 3.     Intocmirea rapoartelor de audit
 4.     Intocmirea rapoartelor de neconformitate
 5.     Redactarea documentelor de lucru de audit
 6.     Revizuirea informațiilor documentate
 7.     Audit la fața locului
 8.     Urmarirea neconformitatilor
 9.     Conducerea unei echipe de audit

Informații generale

 • Participanților li se va furniza materialul de instruire care conține peste 450 de pagini de informații explicative și exemple practice.
 • Participanților care au participat la cursul de formare se va emite un certidficat de participare în valoare de 31 de credite CPD (Dezvoltare profesională continuă).

 

Preturi si Date pentru Cursuri