Managementul Operațiunilor de Securitate in Romania

Managementul Operațiunilor de Securitate în conformitate cu ”ISO 18788:2015 Management system for private security operations — Requirements with guidance for use”

Despre Managementul Operatiunilor de Securitate

Managementul securității este un domeniu de management care se concentrează pe siguranța activelor (resurselor umane și bunurile materiale) dintr-o organizație identificând și evaluând prin diferite acțiuni și metode interconectate (politici, proceduri, orientări și standarde, etc.) vulnerabilitățile și amenințările și pentru a le asigura o funcționare în siguranță reducând riscurile  la adresa acestora.

Scopul Managementului Securității este similar cu cel al  Managementului Riscurilor, evitarea problemelor sau fenomenelor negative ( riscuri și amenințări de securitate ), managementul crizelor crizelor și evitarea creării de probleme în activitatea zilnică a organizației.

Managerii de securitate sunt, după cum sugerează și numele, atât specialiști în securitate, cât și manageri de afaceri care, așa cum precizează standardul ocupațional al profesiei "sub conducerea managerului general și în colaborare cu alţi conducători, organizează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi."

RQMcert

Trainer

Coordonator Cursuri Security Ion Iordache

Ion Iordache este consultant și trainer în domeniul securității private, a securitatii informațiilor și datelor personale, domenii în care, in ultimii 20 de ani a coordonat și/sau a livrat in mod direct formare profesionala pentru mai mult de 15.000 de persoane.

De ce este important un Sistem de Management al Operațiunilor de Securitate?

Un Sistem de Management al Operațiunilor de Securitate oferă un cadru pentru stabilirea, implementarea, operarea, monitorizarea, revizuirea, întreținerea și îmbunătățirea gestionării operațiunilor de securitate.

În general, un Sistem de Management încurajează organizațiile să analizeze cerințele organizaționale și ale părților interesate și să definească procesele care contribuie la succesul organizației. Acesta oferă o bază pentru stabilirea politicilor și obiectivelor, stabilirea procedurilor pentru realizarea rezultatelor dorite, măsurarea și monitorizarea realizării obiectivelor și rezultatelor. Implementarea uni sistem de management oferă încredere atât organizației, cât și clienților săi, că organizația este capabilă să își gestioneze obligațiile contractuale, de securitate și legale, precum și să respecte drepturile omului.

În mod concret, standardul internațional "ISO 18788: 2015 Sistemul de Management al Operațiunilor de Securitate Privată" oferă principiile și cerințele pentru un sistem de management a operațiunilor de securitate; un cadru de management al afacerilor și al riscurilor pentru organizațiile care desfășoară sau contractează operațiuni de securitate și activități și funcții conexe, demonstrând în același timp că:

  • are nevoie să demonstreze capacitatea sa de a furniza consecvent activități de securitate fizică în scopul asigurării siguranţei și protecției persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea; pentru a-și asigura bunurile şi valorile împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate și existenţa materială a acestora.
  • urmărește responsabilitatea față de lege și demonstrarea angajamentul față de obligațiile legale de protecție a vieții propriilor angajați, clienți, colaboratori sau vizitatori, a bunurilor și valorilor aflate în proprietatea sa.
  • urmărește să crească satisfacția clienților săi prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor pentru îmbunătățirea sistemului și asigurarea conformității cu cerințele clienților, cu cerințele legale și reglementările aplicabile.

ISO 18788:2015 Sistemul de Management al Operațiunilor de Securitate Privată

ISO 18788 specifică cerințele și oferă îndrumări pentru organizațiile care efectuează sau contactează servicii de securitate. Mai mult, oferă un cadru pentru stabilirea, implementarea, operarea, monitorizarea, revizuirea, menținerea și îmbunătățirea unui Sistem de Management al Operațiunilor de Securitate Privată. Permite dezvoltarea constantă a serviciilor de securitate, asigurând în același timp siguranța clienților și respectarea drepturilor omului. Acest standard demonstrează conformitatea cu legile și reglementările, respectul pentru drepturile omului și stabilirea de operațiuni profesionale de securitate pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților și părților interesate.

Organizația ar trebui să identifice și să înțeleagă cerințele legale, de reglementare și contractuale care afectează atingerea obiectivelor sale de securitate. Acestea pot include cerințe legale naționale și internaționale. Identificarea și înțelegerea acestor cerințe ajută la asigurarea conformității legale, previne litigiile, îmbunătățesc imaginea organizației și sporesc capacitatea sa de a oferi servicii de protecție responsabile clienților să interni și externi.

Puteți descarca eBook-ul: MANAGEMENTUL OPERAȚIUNILOR DE SECURITATE

Agenda cursului

Ziua 1

  • Introducere în conceptele Sistemului de Management al Operațiunilor de Securitate Privată conform ISO 18788:2015
  • Cerințele Sistemului de Management al Operaiunilor de Securitate conform ISO 18788:2015

Ziua 2

  • Cerințele legale în domeniului sistemelor de securitate privată, LEGEA nr. 333/2003 și HG nr. 301/2012
  • Examenul de certificare

Preturi si Date pentru Cursuri