Expert prevenire și combatere a corupției Cod COR 261920

Activitatea „Expertului prevenire şi combatere a corupţiei” vizează creşterea gradului de înţelegere a mecanismelor fraudei şi corupţiei şi stimularea unei atitudini corecte, conforme cu legislaţia aplicabilă în domeniu. Curs acreditat de A.N.C

De ce ar trebui să participi?

Pentru a elimina corupţia, conflictul de interese, incompatibilităţile, abuzul, frauda în detrimentul intereselor financiare ale organizatiei precum şi corupţia în domeniul achiziţiilor publice, cu ajutorul activităţilor ce trebuie desfăşurate de „Expertul de prevenire şi combatere a corupţiei” prin informarea personalului din organizații, cu privire la obligaţiile legale ale instituţiilor, cât şi cu privire la modalităţile de luptă împotriva fenomenului corupţiei, cu mijloacele legale şi civice de care dispune fiecare cetăţean. Pentru a putea sprijinii şi consilia personalul tehnic, economic de execuţie şi administrativ în luarea deciziilor privind aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de corupţie existente sau potenţiale, din cadrul instituţiei respective. Pentru a deţine deprinderile necesare pentru identificarea surselor potenţiale generatoare de corupţie, de supraveghere a conduitei personalului notificat şi de informare a conducerii societăţii cu privire la eventualele încãlcãri ale normelor privind conflictele de interese sau incompatibităţile. Certificatul obținut în urma absolvirii cursului este recunoscut la nivel national, dar si in Spatiul European. Pentru a profesa pe funcția de Expert prevenire și combatere a corupției.

Cine ar trebui să participe?

 • Personalul instituțiilor publice și private

Abordare educațională

 • Sesiunile de curs includ întrebări de discuție și exemple.
 • Exerciții ce includ chestionare cu variante multiple.
 • Teste similare cu examenul de certificare.
 • expunere
 • dezbatere
 • problematizare
 • observaţie dirijată
 • studiu de caz

Agenda cursului

Etapa nr.1 : Identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie în cadrul societăţii

Etapa nr.2 : Acordarea consultanţei de specialitate

Etapa nr.3 : Instruirea grupurilor ţintă

Etapa nr.4 : Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea corupţiei

Etapa nr.5 : Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în sistemul achiziţiilor publice

Examinare

 • proba teoretică: test grilă
 • proba practică: proiect dezvoltat individual/grupa de cursanți

Cerințe preliminare

- Minim studii superioare

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului.

 • Participanților li se va furniza materialul de instruire 

 • În cazul în care candidații nu susțin examenul sau nu îl promovează, aceștia pot relua examenul în termen de 12 luni de la examenul inițial gratuit.

Preturi si Date pentru Cursuri