ISO 37001 Lead Auditor in Romania

Stăpânește Auditul Sistemelor de Management Anti-Mită (ABMS) bazat pe ISO 37001

De ce ar trebui să participi?

Cursul de formare ISO 37001 Lead Auditor vă permite să dezvoltați expertiza necesară pentru a efectua un audit al Sistemului de Management Anti-Mită (ABMS) prin aplicarea principiilor, procedurilor și tehnicilor de audit recunoscute pe scară largă. În timpul acestui curs de formare, veți dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a planifica și efectua audituri interne și externe în conformitate cu procesul de certificare ISO 19011 și ISO/IEC 17021-1.

Pe baza exercițiilor practice, vei putea stăpâni tehnicile de audit și vei deveni competent să gestionezi un program de audit și o echipă de audit.

După ce ați dobândit expertiza necesară pentru a efectua acest audit, puteți susține examenul și puteți aplica pentru o acreditare „PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor”. Deținând un certificat de auditor principal PECB, veți demonstra că aveți capacitățile și competențele de a audita organizațiile pe baza celor mai bune practici.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Auditorii care doresc să efectueze și să conducă audituri de certificare a Sistemului de management anti-mită (ABMS).
 • Managerii sau consultanții care doresc să stăpânească un proces de audit al Sistemului de management anti-mită
 • Persoane responsabile pentru menținerea conformității cu cerințele ISO 37001
 • Experți tehnici care doresc să se pregătească pentru un audit al Sistemului de Management Anti-Mită
 • Consilieri experți în managementul anti-mită

Obiective de învățare

 • Înțelegeți funcționarea unui sistem de management anti-mita bazat pe ISO 37001 și procesele sale principale
 • Înțelegeți corelația dintre ISO 37001 și alte standarde și cadre de reglementare
 • Înțelegeți rolul auditorului în planificarea, conducerea și urmărirea unui audit al sistemului de management în conformitate cu ISO 19011
 • Interpretați cerințele ISO 37001 în contextul unui audit ABMS
 • Consolidați abilitățile personale necesare unui auditor pentru a acționa cu atenția profesională cuvenită în timpul unui audit

Abordare educațională

 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu întrebări practice și exemple
 • Exercițiile practice includ exemple și discuții
 • Testele practice sunt similare cu examenul de certificare

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a ISO 37001 și o cunoaștere cuprinzătoare a principiilor de audit.

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în managementul anti-mita și ISO 37001

Ziua 2: Principiile auditului, pregătirea și lansarea unui audit

Ziua 3: Activități de audit la fața locului

Ziua 4: Închiderea auditului

Ziua 5: Examen de certificare

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale unui sistem de management anti-mita

Domeniul 2: Sistemul de management anti-mita (ABMS)

Domeniul 3: Concepte și principii fundamentale de audit

Domeniul 4: Pregătirea unui audit ISO 37001

Domeniul 5: Efectuarea unui audit ISO 37001

Domeniul 6: Închiderea unui audit ISO 37001

Domeniul 7: Gestionarea unui program intern de audit ISO 37001

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați  Examination Rules and Policies

Certificare

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările ISO 37001 și despre procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de auditor PECB sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență de audit/evaluare în SM

Alte cerințe
PECB Certified ISO 37001 Provisional Auditor Examen PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 37001 Auditor Examen PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență de lucru în managementul anti-mită

Activități de audit: în total 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor sau echivalent

Cinci ani: doi ani de experiență de lucru în managementul anti-mită

Activități de audit: în total 300 de ore Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 37001 Senior Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență de lucru în managementul anti-mită

Activități de audit: în total 1000 de ore

Semnarea Codului Etic PECB


 

Pentru a fi considerate valide, aceste audituri ar trebui să urmeze cele mai bune practici de audit și să includă următoarele activități:

 1. Planificarea auditului
 2. Interviu de audit
 3. Gestionarea unui program de audit
 4. Intocmirea rapoartelor de audit
 5. Intocmirea rapoartelor de neconformitate
 6. Redactarea documentelor de lucru de audit
 7. Revizuirea documentației
 8. Audit la fața locului
 9. Urmarirea neconformitatilor
 10. Conducerea unei echipe de audit

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului
 • Vor fi distribuite materiale de instruire care conțin peste 400 de pagini de informații și exemple practice
 • Se va elibera un certificat de participare de 31 de credite CPD (Dezvoltare Profesională Continuă).
 • În cazul nepormovării examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

 

Preturi si Date pentru Cursuri