ISO 27002 Lead Manager in Romania

Înțelegeți implementarea și gestionarea controalelor de securitate a informațiilor bazate pe ISO/IEC 27002

De ce ar trebui să participi?

Instruirea ISO/IEC 27002 Lead Manager vă permite să dezvoltați expertiza și cunoștințele necesare pentru a sprijini o organizație în implementarea și gestionarea controalelor de securitate a informațiilor, așa cum este specificat în ISO/IEC 27002.

După finalizarea acestui curs, puteți susține examenul și puteți aplica pentru acreditarea „PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager”. O certificare PECB Lead Manager, demonstrează că ați stăpânit principiile și tehnicile pentru implementarea și gestionarea controalelor de securitate a informațiilor bazate pe ISO/IEC 27002.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Manageri sau consultanți care doresc să implementeze un sistem de management al securității informațiilor (ISMS) bazat pe ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27002
 • Manageri de proiect sau consultanți care doresc să stăpânească procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informaționale
 • Persoane responsabile pentru securitatea informațiilor, conformitatea, riscul și guvernanța, într-o organizație
 • Membrii echipelor de securitate a informațiilor
 • Consilieri experți în tehnologia informației
 • Ofițeri de securitate a informațiilor
 • Ofițerii de confidențialitate
 • Profesioniști IT
 • CTO, CIO și CISO

 

Obiective de învățare

 • Stăpânește implementarea controalelor de securitate a informațiilor prin aderarea la cadrul și principiile ISO/IEC 27002
 • Obțineți o înțelegere cuprinzătoare a conceptelor, abordărilor, standardelor, metodelor și tehnicilor necesare pentru implementarea și gestionarea eficientă a controalelor de securitate a informațiilor
 •  Înțelegeți relația dintre componentele controalelor de securitate a informațiilor, inclusiv responsabilitatea, strategia, achiziția, performanța, conformitatea și comportamentul uman
 •  Înțelegeți importanța securității informațiilor pentru strategia organizației
 •  Stăpânește implementarea proceselor de management al securității informațiilor
 •  Stăpânește formularea și implementarea cerințelor și obiectivelor de securitate

Abordare educațională

 • Această pregătire se bazează atât pe teorie, cât și pe practică
 • Sesiuni de prelegeri ilustrate cu exemple bazate pe cazuri reale
 • Exerciții practice bazate pe studii de caz
 • Exerciții de revizuire pentru a ajuta la pregătirea examenului
 • Test de practică similar cu examenul de certificare

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a ISO/IEC 27002 și cunoștințe cuprinzătoare despre securitatea informațiilor.

 

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în controalele de securitate a informațiilor, așa cum este recomandat de ISO/IEC 27002

Ziua 2: Cerințe și obiective de securitate bazate pe ISO/IEC 27002

Ziua 3: Monitorizarea, măsurarea, analiza și evaluarea controalelor de securitate a informațiilor

Ziua 4: Îmbunătățirea continuă a performanței securității informațiilor unei organizații

Ziua 5: Examen de certificare

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale pentru controalele de securitate a informațiilor

Domeniul 2: Controlul securității informațiilor bazat pe ISO/IEC 27002

Domeniul 3: Planificarea și evaluarea necesității și aplicabilității controalelor de securitate a informațiilor

Domeniul 4: Implementarea și managementul controalelor de securitate a informațiilor

Domeniul 5: Monitorizarea și măsurarea controalelor de securitate a informațiilor

Domeniul 6: Îmbunătățirea continuă

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies.

Certificare

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate. Pentru mai multe informații despre certificările ISO/IEC 27002 și despre procesul de certificare PECB, consultați  Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările PECB Lead Manager sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în proiect ISCMS


 
Alte cerințe
PECB Certified ISO/IEC 27002 Provisional Manager Examen PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager Examen PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență de lucru în managementul securității informațiilor

Activități de management al securității informațiilor: în total 200 de ore

Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager Examen PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager sau echivalent

Cinci ani: doi ani de experiență de lucru în managementul securității informațiilor

Activități de management al securității informațiilor: în total 300 de ore

Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Senior Lead Manager Examen PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență în managementul securității informațiilor


 

Activități de management al securității informațiilor: în total 1.000 de ore


 

Semnarea codului etic PECB


 

Informații generale

 • Taxele de certificare sunt incluse în prețul examenului
 • Material de instruire care conține peste 500 de pagini de informații și exemple practice va fi distribuit participanților
 • Participanților li se va elibera un certificat de participare de 31 de credite CPD (Dezvoltare profesională continuă).
 • În cazul nepromovării examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

Preturi si Date pentru Cursuri