Formarea Membrilor Echipelor CSIRT (Computer Security Incident Response Team) - autorizat DNSC in Romania

CSIRT sau echipă CSIRT – echipă de răspuns la incidente de securitate cibernetică

De ce să participi la cursul de formare a Membrilor Echipelor CSIRT?

Obține certificatul de specializare "Membru echipă CSIRT" - document eliberat de către DNSC, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice, la finalizarea procesului de formare, care certifică formarea ta în vederea autorizării ca membru în cadrul unei echipe CSIRT.

RQMcert

Trainer

Craciun Constantin-Cosmin

Craciun Constantin-Cosmin - a absolvit Academia Nationala de Informatii, specializarea psihologie-informatii si este un autodidact innascut. Cu experienta in public speaking si training, si cu 10 ani de vechime in programare si securitate, detine in prezent rolul de Senior Penetration Tester in cadrul Happening Technology, acolo unde este responsabil cu efectuarea testelor de securitate la nivelul companiilor din grup. Totodata, este implicat in activitatea de security research si este fan al evenimentelor de live hacking. Certificari: OffSec Web Expert, GIAC Secure Software Programmer, GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester, GIAC Penetration Tester, ISO/IEC 27032

Cine poate participa la cursul de formare a Membrilor Echipelor CSIRT?

Formarea membrilor echipelor CSIRT  este  activitatea prin care se asigură creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, prin formarea iniţială şi perfecţionarea continuă a membrilor echipelor CSIRT care urmează să fie autorizaţi sau reatestaţi în vederea participării în echipe CSIRT şi furnizării de servicii de tip CSIRT necesare asigurării securităţii reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale şi/sau furnizorilor de servicii digitale.

Pentru înțelegerea materialului de curs care este organizat în baza unei tematici impusă de DNSC, recomandăm ca participanții să aibă cunoștiințe solide în securitatea cibernetică și să cunoască legislația aplicabilă acestui domeniu, legislație disponibilă la https://dnsc.ro.

Durata de pregătire și competențele specifice dobândite

Durata de pregătire: 5 zile cu un număr total de 30 de ore (instruire practică: 15, instruire teoretică: 15)

Competențele specifice:

 • Înțelegerea, interpretarea și acțiunea eficientă pe baza alertelor și avertizărilor de securitate cibernetică.
 • Identificarea, analiza și răspunsul adecvat la vulnerabilități de securitate identificate.
 • Coordonarea unui răspuns eficient la o vulnerabilitate identificată, implicând diverse părți interesate în proces.
 • Analiza eficientă a incidentelor de securitate cibernetică și elaborarea de strategii de prevenire și intervenție.
 • Implementarea și evaluarea cerințelor minime de securitate pentru rețele și sisteme informatice.
 • Identificarea și implementarea soluțiilor eficiente de detectare a intruziunilor.
 • Gestionarea, analiza și răspunsul la artefactele cibernetice, inclusiv coordonarea răspunsului.
 • Asigurarea continuității funcționării sistemelor și rețelelor informatice și recuperarea datelor în urma atacurilor cibernetice.
 • Exploatarea unei platforme MISP și comunicarea eficientă cu echipa CSIRT națională.
 • Evaluarea impactului unui incident de securitate cibernetică asupra operațiunilor și afacerii.
 • Efectuarea de analize dinamice de risc de securitate cibernetică la nivelul operatorului esențial.
 • Identificarea alertelor de securitate cibernetică, pregătirea documentelor de notificare și gestionarea fluxului de notificare.
 • Realizarea de analize de risc de securitate conform standardelor și specificațiilor europene și internaționale stabilite.

Examenul de absolvire și certificatul de specializare

 • Programul de formare pentru "Membru echipă CSIRT" se finalizează printr-un examen.
 • După finalizarea examenului, RQM Certification transmite tabelul cu absolvenţii, rezultatele şi documentele aferente programului de formare la DNSC care va emite certificatul de specializare.

Preturi si Date pentru Cursuri