Workshop de implementare AIAG & VDA FMEA 1st Edition in Romania

Analiza modului de defectare și a efectelor (FMEA) este o metodă analitică, sistematică, calitativă și analitică orientată spre echipă, menită să evalueze potențialele riscuri tehnice de defecțiune a unui produs sau proces.

De ce ar trebui să participi?

Acest training este conceput să abordeze fiecare dintre cele 7 etape ale fazei de construcție și evaluarea riscurilor (ridicat, mediu, scăzut) și explică modul de utilizare a metodei de implementare a AIAG & VDA FMEA, cu exerciții practice. Prin participarea la acest atelier veți dobândi cunoștințele necesare implementării FMEA conform AIAG & VDA FMEA Handbook 2019.

Analiza modului de defecțiune și efect(FMEA)

Producătorii iau în considerare diferite tipuri de risc, inclusiv riscuri tehnice, riscuri financiare, riscuri de timp și riscuri de strategie. FMEA este utilizat pentru analiza riscurilor tehnice pentru reducerea defecțiunilor și îmbunătățirea siguranței produselor și proceselor.

Obiectivul FMEA este de a identifica funcțiile unui produs sau etapele unui proces și modurile, efectele și cauzele potențiale de defecțiune asociate. Mai mult, este folosit pentru a evalua dacă controalele de prevenire și detecție deja planificate sunt suficiente și pentru a recomanda acțiuni suplimentare. FMEA documentează și urmărește acțiunile care sunt întreprinse pentru a reduce riscul. Metodologia FMEA îi ajută pe ingineri să prioritizeze și să se concentreze pe prevenirea apariției problemelor legate de produse și/sau procese.

Există două abordări principale ale FMEA: analiza în funcție de funcțiile produsului (Design FMEA) sau în funcție de etapele procesului (Process FMEA). Spre deosebire de Design FMEA (DFMEA), care analizează posibilitățile de defecțiuni care pot fi create în timpul fazei de proiectare a produsului, Process FMEA (PFMEA) analizează potențialele defecțiuni ale proceselor de producție, asamblare și logistică pentru a realiza produse care sunt conforme cu planul de proiectare.

 

Tranziția la AIAG și VDA FMEA Ediția I 2019

Conform Manualului AIAG & VDA FMEA, Ediția I 2019 - organizația ar trebui să planifice tranziția de la ediția anterioară FMEA la noul FMEA AIAG & VDA. Noile proiecte ar trebui să urmeze metoda AIAG & VDA FMEA Ediția I 2019. Data de tranziție și etapa de referință a proiectului după care noile proiecte urmează AIAG și VDA FMEA Ediția I trebuie să fie definite de companie, ținând cont de cerințele specifice ale clienților.

 

Preturi si Date pentru Cursuri