Evaluator de Risc la Securitatea Fizica COR 242115 in Romania

Obține certificarea de Evaluator de Risc la Securitatea Fizica

Prezentare curs (avantaje):

În România, ocupația de Evaluator de risc la securitatea fizică˝ Cod COR 242115 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei de pregătire avizată de Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.) – Direcţia de Ordine Publică pentru competențe de proiectare a sistemelor tehnice de detecție şi semnalizare la efracție şi control acces, TVCI şi monitorizare.

˝Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare˝ iar adoptarea acestor mãsuri de securitate ˝se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitaţi, care deţin competente profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizica.˝

RQMcert

Trainer

Coordonator Cursuri Security Ion Iordache

Ion Iordache este consultant și trainer în domeniul securității private, a securitatii informațiilor și datelor personale, domenii în care, in ultimii 20 de ani a coordonat și/sau a livrat in mod direct formare profesionala pentru mai mult de 15.000 de persoane.

Ce puteți face cu certificatul obținut?

Obținerea certificatului de absolvire vă va permite să solicitați înscrierea în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (RNERSF) deoarece analizele de risc la securitatea fizică se efectuează doar de experţi înscrişi în RNERSF.

Conditii acces la curs:

Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program: Deţine competenţe şi are cunoştinţe pentru ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, în domeniul securităţii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efracţie, monitorizarea sistemelor de alarmă şi serviciilor de pază.

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: învăţământ superior cu diplomă de licenţă (conform Cadrului Naţional al Calificărilor – CNC)

Alte studii necesare: Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau certificat de competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională, pentru cel puţin una din ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor:

 • 121305 – Şef obiectiv servicii de securitate
 • 121306 – Manager de securitate
 • 215119 – Proiectant Sisteme de securitate.
 • 215222 – Inginer sisteme de securitate.
 • 242113 – Consultant de securitate.
 • 352130 – Tehnician sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces.
 • 541405 – Şef formaţie de pază şi ordine.
 • 541410 – Inspector de securitate.

Mai pot fi admise documente eliberate de instituţii din sistemul de aparare naţională care să ateste că au absolvit cursuri specifice securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor desfăşurate în unităţile proprii de învăţământ.

Cerinţe speciale: Pentru ca o persoană să urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe speciale:

 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
 • să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei;
 • să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate.

Examinare

Examenul final este susținut online. 

Ce vor cunoaște absolvenții la sfârșitul cursului (competente specifice):

 • Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare.
 • Comunicarea în domeniul riscului.
 • Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului.
 • Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
 • Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
 • Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
 • Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
 • Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
 • Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

Reduceri

Pentru înscrierea la mai multe cursuri/mai multi participanti din cadrul companiei, beneficiați de urmatoarele reduceri:

2 cursuri/participanți 5% reducere
3 cursuri/participanți 10% reducere

Preturi si Date pentru Cursuri