ISO 37101 Lead Implementer in Romania

Cursul de formare PECB ISO 37101 Lead Implementer vă permite să dezvoltați expertiza necesară pentru a implementa un sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC) bazat pe ISO 37101.

De ce ar trebui să participi?

Cursul de formare PECB ISO 37101 Lead Implementer vă permite să dezvoltați expertiza necesară pentru a implementa un sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC) bazat pe ISO 37101, un standard internațional care își propune să ajute comunitățile de toate tipurile și dimensiunile să devină sustenabile.  În timpul acestui curs de formare, veți dobândi o înțelegere aprofundată a celor mai bune practici utilizate pentru implementarea standardelor sistemului de management ISO în general, cu un accent special pe dezvoltarea durabilă, așa cum este stabilit de cerințele ISO 37101.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Manageri sau consultanți implicați în dezvoltarea durabilă și standardele sistemelor de management
 • Funcționari din sectorul public care au sarcina de a-și ajuta comunitățile să devină mai inteligente, mai durabile și mai rezistente
 • Persoane din organisme neguvernamentale care încearcă să-și ajute comunitățile să devină mai durabile, mai rezistente și mai inteligente
 • Consilieri experți care doresc să stăpânească implementarea, operarea și întreținerea unui MSSDC pe baza cerințelor ISO 37101
 • Persoane responsabile pentru menținerea conformității cu cerințele MSSDC
 • Persoane care fac parte din echipele de dezvoltare durabilă din administrațiile locale

Obiective de învățare

 • Aflați cum să sprijiniți o organizație în planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea și menținerea eficientă a unui MSSDC
 • Identificați corelația dintre ISO 37101 și alte standarde și cadre de reglementare
 • Aflați cum să interpretați cerințele ISO 37101 în contextul specific al unei comunități
 • Stăpânește conceptele, abordările, standardele, metodele și tehnicile utilizate pentru implementarea și managementul eficient al unui MSSDC
 • Îmbunătățiți-vă expertiza pentru a consilia o comunitate în timpul implementării unui MSSDC

Abordare educațională

 • Acest curs de formare se bazează pe teorie și cele mai bune practici utilizate în implementarea unui MSSDC.
 • Sesiunile de curs sunt ilustrate cu exemple practice.
 • Participanții sunt încurajați să comunice între ei și să se angajeze în discuții și exerciții.
 • Întrebările exercițiu sunt similare cu întrebările de la examenul de certificare.

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în ISO 37101 și inițierea unui MSSDC

Ziua 2: Planificarea implementării unui MSSDC

Ziua 3: Implementarea unui MSSDC

Ziua 4: Monitorizarea MSSDC, îmbunătățirea continuă și pregătirea pentru auditul de certificare

Ziua 5: Examen de certificare online

 

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 37101 Lead Implementer” respectă cerințele PECB Examination and Certification Program (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale unui sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC)

Domeniul 2: Sistem de management pentru dezvoltarea durabilă în comunități (MSSDC)

Domeniul 3: Planificarea unei implementări MSSDC bazată pe ISO 37101

Domeniul 4: Implementarea unui MSSDC bazat pe ISO 37101

Domeniul 5: Evaluarea performanței, monitorizarea și măsurarea unui MSSDC bazat pe ISO 37101

Domeniul 6: Îmbunătățirea continuă a unui MSSDC bazat pe ISO 37101

Domeniul 7: Pregătirea pentru un audit de certificare MSSDC

În cazul în care candidații nu susțin examenul, aceștia pot relua examenul în termen de douăsprezece luni de la examenul inițial gratuit.

Certificare

After successfully passing the exam, you can apply for the credentials shown on the table below. You will receive the certificate once you comply with all the requirements related to the selected credential. Certification fees are included in the exam price.

Pentru mai multe informații despre certificare, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de Lead Implementer PECB ISO 37101 sunt:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în proiect SDCMS

Alte cerințe
PECB Certified ISO 37101 Provisional Implementer Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Implementer sau echivlent Nu este necesară Nu este necesară Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 37101 Implementer Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Implementer sau echivlent

Doi ani: Un an de experiență de lucru în dezvoltarea durabilă în comunități sau organizații

Activități ale proiectului: în total 200 de ore

Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 37101 Lead Implementer Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Implementer sau echivlent

Cinci ani: doi ani de experiență de lucru în dezvoltarea durabilă în comunități sau organizații

Activități ale proiectului: în total 300 de ore

Semnarea Codului Etic PECB
PECB Certified ISO 37101 Senior Lead Implementer Examen PECB Certified ISO 37101 Lead Implementer sau echivlent

Zece ani: șapte ani de experiență de lucru în dezvoltarea durabilă în comunități sau organizații

Activități ale proiectului: în total 1000 de ore

Semnarea Codului Etic PECB

Pentru a fi considerate valide, activitățile de audit ar trebui să urmeze cele mai bune practici de audit și să includă următoarele:

 1.     Elaborarea planului MSSDC
 2.     Inițierea implementării MSSDC
 3.     Implementarea MSSDC
 4.     Gestionarea, monitorizarea și întreținerea MSSDC
 5.     Identificarea și acționarea asupra oportunităților de îmbunătățire continuă

Informații generale

 • Participanților li se va furniza materialul de instruire care conține peste 450 de pagini de informații explicative și exemple practice.
 • Participanților care au participat la cursul de formare se va emite uncertificat de participare în valoare de 31 de credite CPD (Dezvoltare profesională continuă).

Preturi si Date pentru Cursuri