ISO 37301 Lead Auditor

Dezvoltați competența necesară pentru a efectua audituri ale sistemului de management al conformității (CMS).

De ce ar trebui să participi?

Multe organizații caută auditori competenți pentru a determina dacă politicile, procedurile și controalele lor respectă cerințele ISO 37301. Acest curs de formare își propune să vă ajute să finalizați aceste sarcini cu succes și intenționează să reflecte importanța auditurilor eficiente CMS. În plus, acest curs de formare își propune să vă consolideze cunoștințele și abilitățile de a planifica și efectua audituri CMS pe baza ghidurilor pentru auditarea sistemelor de management prevăzute în ISO 19011 și a procesului de certificare descris în ISO/IEC 17021-1.

Acest curs de formare vă poate califica pentru a efectua audituri în numele organismelor de evaluare a conformității.

Exercițiile, chestionarele și studiile de caz furnizate în acest curs de formare sunt concepute pentru a vă ajuta să exersați cele mai importante aspecte ale unui audit CMS: cerințele ISO 37301, principiile de audit, instrumentele și tehnicile utilizate pentru obținerea de probe, conducerea unei echipe de auditori, conducerea interviuri cu auditatul, revizuirea informațiilor documentate, redactarea rapoartelor de neconformitate și pregătirea raportului final de audit.

După finalizarea cu succes a cursului de formare, puteți susține examenul care este conceput pentru a vă măsura cunoștințele și abilitățile cu privire la auditurile CMS. Dacă promovați cu succes examenul, puteți aplica pentru acreditarea „PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor”. Certificarea „PECB ISO 37301 Lead Auditor” validează capacitățile dumneavoastră profesionale și demonstrează că aveți cunoștințele și abilitățile necesare pentru a audita un CMS bazat pe ISO 37301.

PECB

Cine ar trebui să participe?

Cursul de formare ISO 37301 Lead Auditor este destinat:

 • Auditorii care doresc să efectueze și să conducă audituri CMS
 • Managerii sau consultanții care doresc să stăpânească procesul de audit CMS
 • Persoane responsabile pentru menținerea conformității cu cerințele ISO 37301 într-o organizație
 • Experți tehnici care doresc să se pregătească pentru un audit CMS
 • Consilieri experți și ofițeri de conformitate

 

Obiective de învățare

Acest curs de formare vă permite să:

 • Înțelegeți principalele concepte ale unui sistem de management al conformității (CMS) și procesele acestuia bazate pe ISO 37301
 • Recunoașteți relația dintre ISO 37301 și alte standarde și cadre de reglementare
 • Înțelegeți rolul auditorului în planificarea, conducerea și urmărirea unui audit CMS în conformitate cu ISO 19011
 • Interpretați cerințele ISO 37301 în contextul unui audit CMS
 • Planificați un audit, conduceți o echipă de auditori, redactați rapoarte de neconformitate și urmăriți un audit
 • Acționați cu atenția profesională cuvenită în timpul unui audit

 

Abordare educațională

Acest curs de formare este centrat pe participanți și conține:

 • Teorii, abordări și bune practici utilizate în auditurile sistemului de management ISO
 • Sesiuni de curs ilustrate cu exemple bazate pe studii de caz care au fost inspirate de evenimente reale
 • Exerciții practice bazate pe un studiu de caz care include jocuri de rol și discuții
 • Interacțiunea dintre participanți prin întrebări și sugestii
 • Teste cu întrebări independente și întrebări bazate pe scenarii, adaptate pentru a pregăti participanții pentru examenul de certificare

 

Cerințe preliminare

O înțelegere fundamentală a cerințelor ISO 37301 (sau a ghidurilor ISO 19600) pentru un CMS și o cunoaștere cuprinzătoare a principiilor de audit.

Agenda cursului

Ziua 1: Introducere în sistemul de management al conformității (CMS) și ISO 37301

Ziua 2: Principiile auditului și pregătirea și inițierea unui audit

Ziua 3: Activități de audit la fața locului

Ziua 4: Închiderea auditului

Ziua 5: Examen de certificare

 

Examinare

Examenul „PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor” îndeplinește pe deplin cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Acesta acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Concepte și principii fundamentale ale unui sistem de management al conformității

Domeniul 2: Cerințele sistemului de management al conformității

Domeniul 3: Concepte și principii fundamentale de audit

Domeniul 4: Pregătirea unui audit ISO 37301

Domeniul 5: Efectuarea unui audit ISO 37301

Domeniul 6: Închiderea unui audit ISO 37301

Domeniul 7: Gestionarea unui program de audit ISO 37301

Pentru informații specifice despre tipul de examen și alte detalii, vă rugăm să vizitați Examination Rules and Policies.

 

Certificare

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru una dintre acreditările prezentate în tabelul de mai jos. Veți primi un certificat după ce veți respecta toate cerințele legate de acreditările selectate.

Pentru mai multe informații despre certificările ISO 37301 și despre procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați  Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificările de auditor PECB ISO 37301 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Acreditare Examen Experiență profesională

Experiență în proiect CMM

Alte cerințe
PECB Certified ISO 37301 Provisional Auditor Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor sau echivalent Nu este necesară Nu este necesară

Semnarea codului etic PECB

PECB Certified ISO 37301 Auditor Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor sau echivalent

Doi ani: Un an de experiență în domeniul managementului conformității

Activități de proiectului: în total 200 de ore

Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor sau echivalent

Cinci ani: Doi ani de experiență în domeniul managementului conformității

Activități de proiectului: în total 300 de ore Semnarea codului etic PECB
PECB Certified ISO 37301 Senior Lead Auditor Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor sau echivalent

Zece ani: șapte ani de experiență de lucru în managementul conformității

Activități de proiectului: în total 1000 de ore Semnarea codului etic PECB

Notă: Persoanele certificate PECB care dețin atât acreditările de Lead Implementer, cât și de Lead Auditor sunt calificate pentru acreditarea de master PECB respectivă, având în vedere că au susținut 4 examene de bază suplimentare legate de această schemă.

Pentru a fi considerate valide, activitățile de audit ar trebui să urmeze cele mai bune practici de audit și să includă următoarele:

 1.     Planificarea unui audit
 2.     Gestionarea unui program de audit
 3.     Intocmirea rapoartelor de audit
 4.     Redactarea rapoartelor de neconformitate
 5.     Redactarea documentelor de lucru de audit
 6.     Revizuirea informațiilor documentate
 7.     Efectuarea auditului la fața locului
 8.     Urmărirea neconformităților
 9.     Conducerea unei echipe de audit  

Informații generale

 • Taxele de certificare și examen sunt incluse în prețul cursului de formare
 • PECB va oferi material de instruire de peste 450 de pagini de informații și exemple practice.
 • Participanților care au urmat cursul de formare se va elibera o atestare de absolvire a cursului în valoare de 31 de credite CPD (Dezvoltare profesională continuă).
 • În cazul eșecului examenului, candidatul poate relua examenul o dată gratuit în termen de 12 luni de la data inițială a examenului.

 

Preturi si Date pentru Cursuri