Proiectant Sisteme de Securitate - Incendiu COR 215119 in Romania

Competențe pentru proiectarea sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

Prezentare curs (avantaje):

În România, ocupația de ˝Proiectant sisteme de securitate˝ Cod COR 215119 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei avizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.) pentru competențe de ˝proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu˝.

Ce puteți face cu certificatul obținut?

Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta dacă intentionați să lucrați în cadrul unor companii autorizate de I.G.S.U. pentru ˝proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu˝.

Dacă intenționați să vă autorizați propria companie la I.G.S.U. pentru activitățile de ˝proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu˝, este solicitat certificatul de absolvire al acestui curs.

Conditii acces la curs:

  • Studii superioare tehnice cu competente în domeniul electric;
  • Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă.

Examinare

Examenul final este susținut online. 

Ce vor cunoaște absolvenții la sfârșitul cursului (competente specifice):

  • Elaborează analize de risc privind protecţia persoanelor şi valorilor, în urma culegerii şi interpretării datelor referitoare de ameninţările şi vulnerabilităţile beneficiarului.
  • Elaborează specificaţia tehnico-operative a sistemului de securitate, pe baza listei măsurilor de securitate destinate reducerii riscurilor. De asemenea, întocmeşte specificaţii pentru serviciile de pază şi intervenţie şi pe cele privind rolurile şi responsabilităţile asumate de beneficiar.
  • Elaborează soluţia tehnică a sistemului de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, prin conceperea şi configurarea acestui tip de sistem tehnic de securitate.
  • Elaborează proiectul sistemului de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, ce constă în: partea desenată a proiectului, memoriul tehnic, specificaţia de echipamente, calculul energetic al sistemului, lista cu zonele de alarmare, Jurnalul de cabluri.
  • Verifică forma şi conţinutul proiectului.
  • Întocmeşte devize pentru toate lucrările ce vor fi executate în cadrul contractului cu beneficiarul.
  • Monitorizează execuţia proiectului, prin verificări privind lucrările executate în cadrul procesului de implementare a proiectului.

Reduceri

Pentru înscrierea la mai multe cursuri/mai multi participanti din cadrul companiei, beneficiați de urmatoarele reduceri:

2 cursuri/participanți 5% reducere
3 cursuri/participanți 10% reducere

Course Dates and Prices