Raport Tehnic IT DIGITALIZARE 2024

Raportul Tehnic IT este obligatoriu în cadrul Apelului de Proiecte Digitalizarea IMM-urilor.
Oferim Servicii pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT) și cursuri de formare profesională, cheltuieli obligatorii și eligible în cadrul Apelului de Proiecte Digitalizarea IMM-urilor.

 

Cheltuieli Eligibile

a) servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice

b) achiziții de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

c) realizărea rețelei LAN/WiFi;

d) achiziționărea și/sau dezvoltărea și/sau adaptărea aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

e) website de prezentare a companiei;

f) achiziționărea/închirierea pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

g) trecerea arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

i) servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT);

k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi  cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Foarte important!

Cheltuielile cu:

  • servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice, lit a)
  • cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT), lit j;

nu pot depăși, cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cerere oferta Raport Tehnic IT DIGITALIZARE 2024