ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager in Romania

Cursul Lead Cybersecurity Manager vă permite să dobândiți expertiza și competențele necesare pentru a sprijini o organizație în implementarea și gestionarea unui program de securitate cibernetică bazat pe ISO/IEC 27032 și NIST Cybersecurity framework.

De ce să partici la cursul ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager?

Pe parcursul acestui curs de formare veți dobândi cunoștințe despre securitatea cibernetică, relația dintre securitatea cibernetică și alte tipuri de securitate IT precum și rolul părților interesate în securitatea cibernetică.

Cursul Lead Cybersecurity Manager vă permite să dobândiți expertiza și competențele necesare pentru a sprijini o organizație în implementarea și gestionarea unui program de securitate cibernetică bazat pe ISO/IEC 27032 și NIST Cybersecurity framework.

 

PECB

Cine ar trebui să participe?

 • Profesionişti în securitate cibernetică
 • Experți în securitatea informațiilor
 • Profesioniști care doresc să gestioneze un program de securitate cibernetică
 • Persoane responsabile pentru dezvoltarea unui program de securitate cibernetică
 • Specialisti IT
 • Consilieri, experți în tehnologia informației
 • Profesioniști IT care doresc să-și îmbunătățească abilitățile și cunoștințele tehnice

Obiectivele cursului ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

 • Dobândirea cunoștințelor despre elementele și operațiunile unui program de securitate cibernetică în conformitate cu ISO/IEC 27032 și NIST Cybersecurity framework
 • Recunoașterea corelației dintre ISO 27032, NIST Cybersecurity framework și alte standarde
 • Stăpânirea conceptelor, abordărilor, standardelor, metodelor și tehnicilor utilizate pentru a configura, implementa și gestiona eficient un program de securitate cibernetică în cadrul unei organizații
 • Veți afla cum să interpretați liniile directoare ale ISO/IEC 27032 în contextul specific al unei organizații
 • Dobândiți expertiza necesară pentru a planifica, implementa, gestiona, controla și menține un program de securitate cibernetică, așa cum este specificat în ISO/IEC 27032 și în NIST Cybersecurity framework
 • Dobândiți expertiza necesară pentru a consilia o organizație cu privire la cele mai bune practici de gestionare a securității cibernetice

Agenda cursului ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

Ziua 1: Introducere în securitate cibernetică și conceptele aferente, așa cum este recomandat de ISO/IEC 27032

Ziua 2: Politici de securitate cibernetică, managementul riscurilor și mecanisme de atac

Ziua 3: Controale de securitate cibernetică, schimb de informații și coordonare

Ziua 4: Managementul incidentelor, monitorizare și îmbunătățire continuă

Ziua 5: Examinare ONLINE - examenul poate fi susținut la o data ulterioara

Examenul de certificare ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

Examenul „PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager” îndeplinește cerințele PECB Examination and Certification Programme (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale ale securității cibernetice

Domeniul 2: Rolurile și responsabilitățile părților interesate

Domeniul 3: Managementul riscului de securitate cibernetică

Domeniul 4: Mecanisme de atac și controale de securitate cibernetică

Domeniul 5: Partajarea și coordonarea informațiilor

Domeniul 6: Integrarea programului de securitate cibernetică în managementul continuității afacerii

Domeniul 7: Managementul incidentelor de securitate cibernetică și măsurarea performanței

Pentru mai multe informații despre detaliile examenului, vă rugăm să vizitați: 

Examination Rules and Policies.

Exam Preparation Guides

Preparing For Your PECB Online Exam Instructions

Certificarea ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

După finalizarea cu succes a examenului, puteți aplica pentru certificările prezentate în tabelul de mai jos. Certificatul se eliberează doar după ce veți îndeplini toate cerințele legate de certificare.

Pentru mai multe informații despre certificările ISO/IEC 27032 și despre procesul de certificare PECB, vă rugăm să consultați Certification Rules and Policies.

Cerințele pentru certificrea PECB Lead Cybersecurity Manager sunt:

Credential Exam Professional experience CSMS project experience Other requirements
PECB Certified ISO/IEC 27032 Provisional Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager Exam or equivalent None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 27032 Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager Exam or equivalent Two years: One year of work experience in Cybersecurity Cybersecurity activities: a total of 200 hours Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager Exam or equivalent Five years: Two years of work experience in Cybersecurity Cybersecurity activities: a total of 300 hours Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 27032 Senior Lead Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager Exam or equivalent Ten years: Seven years of work experience in Cybersecurity Cybersecurity activities: a total of 1,000 hours Signing the PECB Code of Ethics

Pentru a fi considerate valide, informațiile legate de experința dumneavoastră trebuie respecte cele mai bune practici de implementare și management și să includă următoarele:

 1. Implementarea și gestionarea unui program de securitate cibernetică bazat pe ISO/IEC 27032
 2. Implementarea și managementul controalelor de securitate cibernetică
 3. Implementarea unui program de management al riscului de securitate cibernetică
 4. Identificarea activelor, amenințărilor, controalelor existente, vulnerabilităților și consecințelor (impacte)
 5. Elaborarea strategiilor de diminuare a riscurilor
 6. Implementarea vectorilor de atenuare a atacurilor
 7. Stabilirea unui cadru de coordonare și schimb de informații
 8. Gestionarea planului de răspuns la incidente de securitate cibernetică

Ce este inclus în tariful cursului

 • Taxele aferente examinării și eliberării certificatului sunt incluse în prețul cursului
 • Materiale de instruire alocate contului dumneavoastra prin intermediul aplicatiei KATE, peste 400 de pagini de informații, exemple practice și simulari de examen
 • Certificatul in format electronic și 31 de credite CPD (Dezvoltare Profesională Continuă).
 • În cazul nepromovării examenului, puteți relua examenul în termen de 12 luni gratuit

Preturi si Date pentru Cursuri